فارسی
شنبه 14 تير 1399 - السبت 13 ذي القعدة 1441

حلال و حرام مالی، ص: 122

حتماً از كسب های مشروع است و روزی تنگ و وسيع خدا به مؤمنين آگاه شويم.

حدّاقل اين است كه امنيت درون پيدا می كنيم و خود را از عبور از مرزبندی های خدا نگه می داريم؛ يعنی خدای نكرده، برای گستردگی مال، خود را دچار حرام نمی كنيم. بلكه می گوييم: پروردگار عالم فرموده است: به دنبال روزی حركت كنيد، از احسان و فضل من طلب كنيد، من نيز حرف مولايم را گوش داده، بی كار نبودم، زحمت كشيدم، به دنبال كار و مال حلال رفتم، مثل اين كه وجود مقدس حضرت حق بيشتر از اين روزی را مصلحت ندانسته است.

آن كسی كه از كانال كار می رود، تا از مال حلال بيشتر درآورد، مؤمن است.

می گويد: خدا مصلحت مرا در اين دانسته است. من نيز بايد ببينم پروردگار عالم نسبت به اضافه مال برای من چه نظری دارد؟ نظر پروردگار را خيلی آرام و راحت پياده كنم.

خيلی راحت خمس وزكاتش را می دهد، به اقوام مستحقش رسيدگی می كند، به كارخير می پردازد وهمين ثروت رابرای خودش سكّوی پروازبه سوی پروردگارمهربان عالم قرار می دهد. البته هر كدام از اين ها توضيح مفصلی دارد. اين يك خصلت مؤمن از ديدگاه اميرالمؤمنين عليه السلام است كه كسب مؤمن پاك و حلال است.

اخلاق نيك، خصلت دوم مؤمن

خصلت دوم مؤمن چيست؟ اين خصلت در مردم مؤمن نيز خيلی مهم است، كاربرد خيلی سنگينی نيز دارد. اين طور كه تجربه زندگی پاكان عالم و از همه روشن تر، زندگی انبيا، وجود مبارك رسول خدا و ائمه طاهرين عليهم السلام نشان داده است:
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز