فارسی
يكشنبه 15 تير 1399 - الاحد 14 ذي القعدة 1441

حلال و حرام مالی، ص: 115

عبادت كسی كه به حرام خوری عادت دارد، مانند ساختن خانه روی آب است:

«العبادة مع أكل الحرام كالبناء علی الرمل و قيل: علی الماء»

هيچ معماری در دنيا تا اين حد ديوانگی می كند كه خانه را روی آب بسازد؟

پيغمبر اكرم صلی الله عليه و آله می فرمايند: عبادات، با حرام خوری بر باد رفته است، چيزی نمی ماند كه به خدا بگويد: قبول كن.

حساب خمس مال

شخصی واسطه خريد و فروش ملكی بود. بعضی از خانه ها را به من نشان داد و می گفت: من سه بار در خريد و فروش اين خانه ها واسطه بودم. می گفت: مثلًا سی سال قبل صاحب اين خانه مرده است، بعد ورثه اش به واسطه گری من به ديگری فروختند، او هم به ديگری فروخته است و الی آخر.

روزی من به دنبالش رفتم و گفتم: كسی آمده خانه ما را بخرد، ما می خواهيم جا و خانه خود را عوض كنيم. شما بيا صحبت كن. گفت: چشم. آمد. خانه را كاملًا ديد و گفت: اين خانه را من شش بار فروختم. به خريدار گفت: متراژ اين خانه اين قدر است، پشت آجرهايش خشت است، اتاق های بالا خيلی خوب گچ شده، اما زيرش تير چوبی است. من نيز به او گفته بودم كه هر چه از اين خانه خبر داری، بگو. من نمی خواهم دروغ و دغل بگويی كه خانه ما را گران تر بفروشی.

خريدار گفت: من می خرم. گفت: خدا بركت دهد. بعد خريدار گفت: من به شما چقدر حق دلالی بدهم؟ آن زمان گفت: چهار صد تومان. سيصد تومان هم من به او دادم. خريدار خداحافظی كرد و رفت. ايشان هم به گوشه ای رفت و زير عبايش پول را می شمارد، دلال ملك بود، اما عبا داشت.

آمد پولی به من داد. گفتم: من حق دلالی به شما دادم، واقعاً از شير مادر
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز