فارسی
پنجشنبه 26 تير 1399 - الخميس 25 ذي القعدة 1441

حلال و حرام مالی، ص: 108

دانه های خاك ريخته شده را در قيامت چگونه بدهم؟ اين رعايت حلال و حرام است.

حرام بودن بهشت بر حرام خور

روايتی از رسول خدا صلی الله عليه و آله سنی و شيعه نقل كرده اند:

«لا يدخل الجَنَّة من نَبَت لحمه من السُّحت؛ النّار أَولی به» «1» كسی كه از حرام مالی به بدنش گوشت روييده شده، وارد بهشت نمی شود.

حال كه در بهشت به روی او بسته است، در قيامت چه كار می كنند؟ پيامبر صلی الله عليه و آله می فرمايند: آتش خدا به او سزاوارتر است. همين دو كلمه است.

من نمی گويم تا اين حد مانند مقدس اردبيلی ها احتياط كنيد، اين احتياط را ما لازم نداريم، ولی می خواهم خداترسی بعضی از قديمی ها را بگويم. ما تا اين حد احتياط را نياز نداريم. شما نيازی نيست كه اين داستانی كه می گويم را جايی نقل كنيد؛ چون ممكن است در كل مملكت كسی بخواهد اين طوری شود، اما نتواند و در اين ميان ما را مقصر بداند.

لزوم اجتناب از برخی برنامه های مالی

پدر مادری من كاسب بود، من تا وقتی طلبه شدم، ايشان زنده بود. هيچ وقت نپرسيدم كه درآمد شما از كجاست؟ بعد از مردنش يكی از علمای آنجا كه پدر مادری من چهل و پنج سال نمازهايش را به ايشان اقتدا می كرد، برای ما نقل كرد:

اين شهر ما كه در سال هزار و سيصد و بيست و دو شهر شد، خانه ای با دو اتاق رابانك ملی اجاره كرد و تابلو خود را نصب كرد. وقتی كارها را كردند و دو كارمند نيز

______________________________
(1)- مستدرك الوسائل: 13/ 332، باب 1، حديث 15509؛ تنبيه الخواطر: 1/ 61؛ مسند احمد: 3/ 399.
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز