فارسی
يكشنبه 22 تير 1399 - الاحد 21 ذي القعدة 1441

حلال و حرام مالی، ص: 632

بايد با هر شيطانی با قدرت روبه رو بشويد، در نهايت، شيطان از دست تو خسته شده و تو را رها می كند.

مال حلال و عمل نيك

«يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّباً»

برای اداره امور زندگی خود فقط به دنبال مال حلال برويد، گول ديگران را نخوريد، حالا خانه سيصد متری تو به نهصد متر نرسيد، عيبی ندارد. چون خانه آخرت كه همان قبر باشد فقط به اندازه اين تن نحيف جا دارد و هيچ مال حرام و حلالی در آن وارد نمی شود. آخرين اتاقی كه به تو می دهند قبر است. از آنجا ديگر نمی توان فرار كرد. دنيا دار امتحان است و با گذشت هر روز فرصتی گرانبها از دست می رود. اين كوزه به طرف شكستن می رود، اين جسم، زمانی سبويی بزرگ بود.

چيزی كه به درد آن دنيا می خورد فقط عمل نيك است و بس.

حال عالم سر به سر پرسيدم از فرزانه ای

گفت يا خاكی است يا بادی است يا افسانه ای

گفتمش آن كس كه او اندر طلب پويان بود؟

گفت يا كوری است يا كری است يا ديوانه ای «1»

وصيت نامه

آدم با خدا چقدر راحت زندگی می كند. كسی به من گفت: شما وصيت نامه داری؟ گفتم: بله سی صفحه است. گفت: چه نوشته ای؟ گفتم: آن را به تو می دهم كه

______________________________
(1)- ابوسعيد ابوالخير.




پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز