فارسی
شنبه 27 دى 1399 - السبت 2 جمادى الثاني 1442

حلال و حرام مالی، ص: 631

بودن، مهربان بودن، طلاق ندادن، بيرون نكردن، تلخ نشدن، گفت: پدرم حساب كرده بود مادرم را كه نمی خواهد طلاق بدهد، اهل درگيری هم نبود، می گفت: والله ما ديگر عادت كرديم هر شب يك ساعت منبر اين حاج خانم را بايد گوش بدهيم، طوری نمی شود.

اگر درگير بشوم گناهكار می شوم. بگذار در اين خانه يك نفر گناهكار باشد، چرا دو نفر گناه بكنند. گفت: دهان مادرم كف می كرد و خسته می شد و ديگر نمی توانست به سخنرانی ادامه بدهد. پدرم خيلی آرام می گفت: حاج خانم، مطالبی كه شما فرموديد، در عالم معنی به صورت طناب است. چون خواسته های شما خلاف خدا است، من اگر اين طناب را بگيرم به جنهم می روم، حاج خانم به خدا، بدن من طاقت آتش جهنم را ندارد، من هم با طناب تو جهنم نمی روم.

عدم تسلط شيطان بر انسان

در قيامت گناه هيچ كسی را به گردن شيطان نمی اندازند. چرا؟ چون خداوند در آيه بيست و دوم سوره ابراهيم می فرمايد:

شيطان در محضر من، به تمام كسانی كه حرف او را گوش داده اند، می گويد: تنها كاری كه من در دنيا كرده ام اين بود كه شما را به گناه دعوت كنم، ای كاش، دعوت مرا اجابت نمی كرديد، من فقط دعوت كردم. خدا نيز می فرمايد: به اين خاطر، تسلّط شيطان را بر شما قرار ندادم تا شما در روز قيامت نگوييد: ما محكوم شديم و دست و پای ما بسته شده بود و شيطان ما را به گناه كشيد. شيطان قدرت به گناه كشيدن شما را ندارد، تنها هنر شيطان، دعوت است و بيشتر از اين قدرت ندارد، تو اين دعوت شيطانی را اجابت نكن. مثل اينكه كارت عروسی برای تو می فرستند و نمی روی، همان طور نيز دعوت شيطان را قبول نكن. گريز از شيطان، كاری ندارد.

مردم نبايد خود را مرعوب شياطين ببينند. شما نبايد به شيطان ضعف نشان بدهيد،
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز

گزارش خطا