فارسی
يكشنبه 15 تير 1399 - الاحد 14 ذي القعدة 1441

حلال و حرام مالی، ص: 607

اين زمين عبور بكند، دست ببرد و از خوشه يك دانه گندم را بخورد و به صاحب زمين نگويد، طبق آخرين آيه شريفه سوره مباركه زلزال:

«وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ» «1»

كسی كه به وزن يك ارزن گناهی داشته باشد، در قيامت آن گناه را جلوی چشم خود می بيند. نمی تواند گفت: يك دانه گندم، يك گردو، يا يك خوشه انگور چيزی نيست. نمی توان مسأله ای را كه خدا به روی آن حساب باز كرده ناديده گرفت.

داستانی از كتاب مرحوم فيض كاشانی

وجود مبارك مرحوم ملّامحسن فيض كاشانی محدث خبير و داماد صدرالمتألهين شيرازی در «المحجة البيضاء» می فرمايد:

پيغمبر اكرم صلی الله عليه و آله فرمود:

روز قيامت يك نفر از اين كه او را به دادگاه می آورند بهت زده می شود، می گويد:

ما كه نه عرق خورديم، نه رابطه نامشروع داشتيم و نه اهل ريختن آبروی مردم بوديم، نه حرام خورديم، ما را به چه علت به دادگاه آورده اند؟ به او می گويند: شما روزی به مغازه قصّابی رفتی كه گوشت بخری، انگشت خود را گذاشتی روی يك قطعه گوشت و به قصّاب گفتی از اين گوشت به من بدهيد. مقداری از چربی آن گوشت به نوك انگشت تو چسبيد، قصّاب هم ناراحت نشد و راضی نبود كه دست به آن بزنی، اگر قصّاب را راضی نكنی گرفتار عذاب خواهی شد. تصرّف در يك عدد گندم با بی رضايتی صاحب آن حرام است و كاری به اين ندارد كه يك دانه گندم است.

دوستی داشتم كه برايم يقين بود كه از اوليای خدا است، برای اينكه بيست و

______________________________
(1)- زلزله (99): 8؛ «پس هركس هم وزن ذره ای بدی كند، آن بدی را ببيند.»
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز