فارسی
دوشنبه 16 تير 1399 - الاثنين 15 ذي القعدة 1441

حلال و حرام مالی، ص: 600

عاقبت عمل حرام و ارتباط با حرام

دكتر باسوادی كه اهل كرمان است، روزی پيش من آمد، به من گفت: يك تاجر ثروتمندی كه معاملات خارجی دارد و روزانه در انگليس، آلمان، امارات، كويت و ايران به اندازه پنج بانك طبيعی درآمد دارد. و در اين كشورها دفتر دارد. يك خانه نيز در لندن دارد كه به پول ايران دو سه ميليارد می ارزد. فقط يك زن و يك دختر 19 ساله دارد. گفته كه از شما بپرسم كه خودكشی در اسلام چه حكمی دارد؟ من گفتم:

آقای دكتر اين مسأله را برای چه كسی می پرسی؟ گفت: برای خودش. گفتم: چطور؟

گفت: ديروز زنگ زده به من، بيا دفترم، من هم رفتم و به من گفت: در فشار شديد روحی هستم و يك لحظه هم نمی خواهم زنده بمانم. ديگر اين دفترها و اين ثروت را نمی خواهم. گفتم: چرا؟ گفت: چند شب پيش، دخترم با يك جوان سياه، بی ريخت، گدا به خانه آمد. به دخترم می گويم كه اين كيست؟ می گويد: من عاشق او هستم و بيرون با او دوست شدم و به او گفتم: هر شب بيا خانه ما و اينجا با هم زندگی كنيم. هر چه با او صحبت كردم، دخترم به من گفت: اگر ناراحتی از اين خانه برو بيرون. تا صبح آن جوان را نگه داشته. امشب هم می خواهد او را بياورد. همين يك سرمايه را داشتم، آنهم ناموسم بود كه از دستم رفت. حالا می خواهم خودكشی كنم. به آقای دكتر گفتم: دخترش زيبا است؟ گفت: خيلی. گفتم: بی حجاب است؟

گفت: حسابی. گفتم: قرآن مجيد می فرمايد: نداشتن حجاب و انجام عمل حرام و ارتباط نامشروع، اين عاقبت را به دنبال دارد.

دين نگذارد كه خيانت كنی

ترك درستی و امانت كنی

زشتی اخلاق ز بی دينی است

فتنه آفاق ز بی دينی است
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز