فارسی
پنجشنبه 12 تير 1399 - الخميس 11 ذي القعدة 1441

حلال و حرام مالی، ص: 555

مردنش كه هديه پروردگار است لذت می برد. اگر مرگ برای مؤمن لذت نداشت، چرا بعد از اين كه با شمشير زهرآلود ابن ملجم فرق اميرالمؤمنين عليه السلام را شكافت با صدای بلند در محراب فرياد زد:

«فزت و ربّ العكبه» «1» اگر برای او تلخ بود، اين حرف را نمی زد. اگر مرگ برای حضرت سيدالشهداء عليه السلام سنگين بود، چرا در كتاب های ما نقل كردند كه وقتی تيزی خنجر شمر روی گلوی آن حضرت قرار گرفت و شمر لعين اولين بار خنجر را كشيد و گلو را باز كرد، ابی عبدالله لبخند زد.

عنايت علامه مجلسی به اهل علم

به يكی از دوستانم گفتم: شما زحمت بكشيد و فلان كتاب را برای من بفرستيد؟

می خواهم با كمك اين كتاب كار زيبايی برای علامه مجلسی انجام دهم. چند روز بعد از اين تصميم، يكی از تجار به بنده گفت: آيا شما قصد داريد برای علامه مجلسی كار علمی انجام دهيد؟ گفت: بله، ولی تو از كجا می دانی؟ گفت: امروز صبح برادرم كه پدر شهيد است، از اصفهان به من زنگ زد و گفت: شب جمعه به زيارت قبر علامه مجلسی رفتم و فاتحه خواندم. شب در عالم خواب ديدم كه قبر علامه مجلسی شكافته شد و علامه مجلسی از قبر بيرون آمد، يكی از كتاب های خود را كه ورق سفيد داشت باز كرد، من عرض كردم: چرا قسمتی از ورق های كتاب سفيد است؟ فرمود: اين قسمت را ديگر ننوشتم، برای فلانی گذاشتم تا او اين كار را تكميل كند.

ما با علامه مجلسی چهارصد سال فرق زمان داريم، اما از قبر بيرون آمده و كتاب

______________________________
(1)- بحار الأنوار: 41/ 2، باب 99، حديث 4.
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز