فارسی
شنبه 27 دى 1399 - السبت 2 جمادى الثاني 1442

حلال و حرام مالی، ص: 552

توان بلند شدن از كنار قبر را نداشتم، دلم نمی خواست بروم، دلم می خواست شبانه روز كنار اين قبر بمانم. اين قدر كنار قبر مجلسی، گريه كردم كه بی حال شدم.

نمی دانم به خواب رفتم يا خيلی بی حال بودم، ديدم كه قبر مرحوم مجلسی شكافته شد، و ايشان از قبر بيرون آمد و نشست كنار قبر، به من گفت: سيد نعمت الله، من بعد از مردنم فهميدم مردم. اين خوابی كه مرحوم سيد نعمت الله جزايری از استاد خود نقل می كند، با روايات ما ميزان است. اين مرگ هم به نظر اميرالمؤمنين نوعی انتقال است. فرد مؤمن در يك خانه ای در يك شهری زندگی می كرده، حالا يك مرتبه چشم خود را باز می كند و می بيند در عالم برزخ است.

رؤيای صادقه، به استناد قرآن

البته بنده به خواب خيلی اعتقاد ندارم، مگر اين كه تمام جريانات خواب با آيات قرآن مجيد و روايات همخوانی داشته باشد. شايد بتوان گفت: نود درصد خواب هايی كه به عنوان خواب مذهبی روی منبرها گفته می شوند، يا در كتاب ها می نويسند، با آيات و روايات هماهنگی ندارند؛ يعنی بی پايه و بی اساس هستند، كه برای ما حجت و دليل شرعی؛ يعنی الزام آور و قطعی نيستند.

در تمام قرآن مجيد، خدا پنج خواب را نقل كرده است:

خواب حضرت يوسف عليه السلام، خواب حضرت ابراهيم عليه السلام، خواب پادشاه مصر و ظاهراً دو خواب نيز از وجود مبارك رسول خدا صلی الله عليه و آله است. خوابی كه حضرت يوسف عليه السلام به خاطر پاكی خود ديدند، جريانات آينده اش بود كه خدا آن را در خواب به ايشان نشان داد.

دو خوابی كه پيغمبر اكرم صلی الله عليه و آله ديده اند، خواب اول اين بوده است كه بعد از سال ها كه حضرت برای مكه بسيار دلتنگ شده بودند، در عالم خواب ديدند كه به مكه رفته، وارد مسجد الحرام شده اند. بعد از اين خواب، اين آيه نازل شد:
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز

گزارش خطا