فارسی
شنبه 14 تير 1399 - السبت 13 ذي القعدة 1441

حلال و حرام مالی، ص: 511

می خواهيد ببريد؟ فرمود: نه، پول ندارم.

گفت: رييس اين مملكت كه يكی از استان هايش كشور مصر، فلسطين و ايران است، پول ندارد؟ صاف تر از اوليای خدا در اين عالم نبود. گفت: چرا پول نداری؟ فرمود: من از رياست جمهوری خود حقوق نمی گيرم، چند درخت خرما در مدينه دارم، با پول آن خرج سالم را تنظيم می كنم.

گفت: نسيه ببر. هر وقت خواستی پولش را بده. فرمود: چرا من با تو معامله نسيه كنم؟ با شكم خود معامله نسيه می كنم، به شكم می گويم: گوشت هست، اما پول ندارم كه بخرم و به تو بدهم، صبر كن، هر وقت پولدار شدم، به تو گوشت می دهم. اين شكم با من رفيق تر از تو است؛ چون هر چقدر هم با من رفيق باشی، همين كه پولم دير بشود، تو به من بد نگاه می كنی كه چرا پول مرا ندادی، اما هيچ وقت شكم من به من بد نگاه نمی كند. «1» اين گونه مسلّط بودند. پيغمبر اكرم صلی الله عليه و آله می فرمايد: لعنت خدا بر كسی كه اين ساختمان را رو به خرابی ببرد و آن را ناقص نگهدارد.

مصالح ساختمان وجود

زيباترين مصالح را برای اين ساختمان قرار داده اند. در روايتی رسول خدا صلی الله عليه و آله می فرمايند: از مصالح اين ساختمان، متخلّق شدن به اخلاق صالحين، صدق، چشم پاك، خوف از خدا، صبر، سخاوت و حيا است. اين مصالح در جهت اخلاق است و مصالح عملی و اعتقاديش نيز در جايگاه خود مسائلی دارد.

______________________________
(1)- إرشاد القلوب: 1/ 119، الباب الرابع و الثلاثون في القناعة؛ «و روي أن عليا عليه السلام اجتاز بقصاب و عنده لحم سمين فقال يا أمير المؤمنين هذا اللحم سمين اشتر منه فقال له ليس الثمن حاضرا فقال أنا أصبر يا أمير المؤمنين فقال له أنا أصبر عن اللحم.»
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز