فارسی
يكشنبه 15 تير 1399 - الاحد 14 ذي القعدة 1441

حلال و حرام مالی، ص: 504

و ائمه عليهم السلام بر عهده داشتند، ولی ساختن اين بنا را با امكاناتی كه در اختيار انسان قرار دادند، مانند عقل، نعمت ها، عمر و اختيار، به خود انسان واگذار كردند؛ چون اگر كار بنّايی را نيز آنها بر عهده می گرفتند، كمال و ارزشی برای انسان نبود و قيامت، پاداش، اجر، بهشت و جهنّم معنا و مفهوم نداشت. در اين نقطه است كه پروردگار می خواهد انسان به طور ابدی از فيوضات، عنايات، الطاف و رحمت خاصّه او در دنيا و آخرت بهره مند شود.

ملعون بودن ويران كننده بنيان خدا

دو روايت از وجود مبارك رسول خدا صلی الله عليه و آله، نقل شده است: در روايت اول رسول خدا صلی الله عليه و آله می فرمايد:

«الإنْسانُ بُنْيانُ اللّهِ مَلْعُونٌ مَنْ هَدَمَ بُنْيانَهُ» «1» انسان، نه بشر، چون بشر جنبه مادی اين موجود است و انسان جنبه ارزشی او.

ساختمان انسانيت، ساختمانی الهی است.

جالب اين است كه رسول خدا صلی الله عليه و آله از هزار نام خدا، اسم «الله» را انتخاب كردند، يعنی نمی گويند: «بنيان الرحمن» يا «بنيان الرحيم»، بلكه می فرمايند:

«بنيان الله» يعنی تمام ارزش های الهی در اين ساختمان قابل به كار رفتن است.

ساختمان كامل وجود پيامبر أعظم صلی الله عليه و آله

اما حرف به كجا منتهی شده است كه چاره ای نبوده جز اين كه رسول خدا صلی الله عليه و آله بايد اين حرف را بفرمايند:

______________________________
(1)- الكشاف، زمخشری: 1/ 554، شرح آيه 93 نساء؛ تفسير فخر رازی: 1/ 232 (فصل دوم، فائده ششم).
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز