فارسی
يكشنبه 15 تير 1399 - الاحد 14 ذي القعدة 1441

حلال و حرام مالی، ص: 495

2- محاسبه نفس از اعمال روزانه

ببينيد چقدر زيبا پدر، پسر را راهنمايی می كند. آن هم با لحن محبت آميز و هنرمندانه، قلب مستمع خود را به كار مثبت جذب می كند.

دوم:

«و ساعة يحاسب فيها نفسه»

عزيز دلم! بخشی از وقت مؤمن نيز در حساب گری نسبت به خود هزينه می شود؛ روزی كه بر من گذشت، با اين ساعات می توانستم رضايت خدا، بهشت، رضايت مثبت مردم و خانواده ام را بخرم و صفحات پرونده ام را با قلم كرام الكاتبين از اعمال مثبت بنويسم. اعمال خود را محاسبه می كند كه من امروز اين كار را كردم؛ يا اين ساعت عمرم از بين رفت و به تاريكی وارد شد و به ظلم، گناه، آلودگی و معصيت سپری شد.

حكايت محاسبه نفس مرحوم حاج ملاهادی

در سبزوار، همان روز اولی كه وارد شدم، پرسيدم از نواده های مرحوم حاج ملا هادی سبزواری، حكيم فيلسوف، عارف، عابد و انسان با عظمت قرن سيزدهم كسی در اين شهر زندگی می كند يا نه؟ گفتند: بله. ايشان نبيره دختری دارد كه فيلسوف و حكيم است و در سبزوار برای مردم تفسير قرآن می گفته است، اما اكنون به خاطر سنّ بالا كمتر می تواند از خانه بيرون بيايد.

گفتم: به محضر ايشان بگوييد: طلبه ای از تهران آمده، می خواهد شما را ببيند.

ايشان خيلی بزرگواری فرمودند و مرا پذيرفتند. آغوش اوليای خدا محض سازندگی برای ديگران باز است. اخلاق پاكان عالم در برخورد اين است. زندگی مادی معمولی دارند و اهل قناعت هستند.
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز