فارسی
دوشنبه 16 تير 1399 - الاثنين 15 ذي القعدة 1441

حلال و حرام مالی، ص: 472

اين أكثر، اهل دوزخ هستند. بعد به دوزخ می گويد:

«هَلِ امْتَلَأْتِ»

معده ات سير شد؟ ديگر نمی خواهی؟ به پروردگار عالم می گويد:

«هَلْ مِنْ مَزِيدٍ» «1»

ديگر نداری داخل شكم من بريزی؟ اين لقمه هايی كه دادی كم بود، از ما می پرسی سير شدی؟

می گويند: دهان و معده نفس تغذيه شونده با زشتی ها مانند جهنم است؛ سير نمی شود. از ظلم، جنايت و آدم كشی سير نمی شود تا در رأس مجرمين جهان قرار گيرد، باز هم سير نمی شود.

مجرمين كوچك را در اطراف خود ببينيد، روزی هزاران دروغ می گويند، خيانت و جنايت می كنند و هر گناهی را كه دسترسی پيدا كنند، مرتكب می شوند و سير نمی شوند. نفس، نه در جهت خوبی ها و نه در جهت بدی ها، هرگز سير نمی شود.

تبيين تناسب جريمه و جرم

روايت خيلی مهمی از امام صادق عليه السلام آمده است كه جواب خيلی از شبهه های ذهنی را می دهد.

به امام صادق عليه السلام عرض كرد: يابن رسول الله! شخص نيكوكار و بدكار مگر بيشتر از هشتاد سال در اين دنيا زندگی خواهد كرد؟ فرمود: نه.

______________________________
(1)- ق (50): 30؛ «آيا پر شدی؟ می گويد: آيا زيادتر از اين هم هست؟»
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز