فارسی
دوشنبه 16 تير 1399 - الاثنين 15 ذي القعدة 1441

حلال و حرام مالی، ص: 435

بيشتر گناهان است.

گفتند: تو با ما شرط كن كه دهان خود را باز نكنی. گفت: قول می دهم كه دهان خود را باز نكنم. مرا ببريد. اين دو لك لك آمدند چوبی را كندند، به لاك پشت گفتند: با دهان وسط اين چوب را بگير، ما دو طرف چوب را بلند می كنيم و تو را با خود می بريم، اما فراموش نكنی. گفت: نه.

لاك پشت وسط چوب را با دهان خود گرفت. آن دو لك لك با قدرت چوب را بلند كردند و به پرواز درآمدند. در حال رفتن بودند كه از بالای روستايی رد می شدند. هنگام عصر بود و روستايی ها از زمين زراعت برمی گشتند كه ناگهان چشم آنها به اين دو لك لك و لاك پشت افتاد.

گفتند: بدبخت اين لاك پشت كه خود را در اختيار اين دو لك لك قرار داده است، تو با اين سنگی كه به پشت و شكم داری، خيلی بالاتر از اين دو لك لك هستی، چرا خود را در اختيار اين دو گذاشتی؟ آمد دهان خود را باز كند كه به آنها بگويد: اين كار من درست است، اما تا دهان خود را باز كرد، از آن بالا به پايين و روی سنگ هاافتاد و از بين رفت. لك لك ها نيز چوب را انداختند و راه خود را ادامه دادند و گفتند: «لعنت بر دهانی كه بی موقع باز شود».

كنترل زبان از گناه

امام علی عليه السلام می فرمايد:

سلامتی انسان در طول عمر در ده جزء است كه نُه جزء آن در باز نكردن دهان است و يك جزء آن در باز كردن دهان، كه فقط برای حق باشد. «1»

______________________________
(1)- بحار الأنوار: 68/ 293، باب 78، حديث 63؛ «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: ... الْعَافِيَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ مِنْهَا فِي اعْتِزَالِ النَّاسِ وَ وَاحِدَةٌ فِي الصَّمْتِ إِلَّا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ عز و جل.»

مستدرك الوسائل: 8/ 337، باب 16، حديث 9594؛ «رَسُولِ اللَّهِ صلی الله عليه و آله: أَنَّهُ قَالَ الْعَافِيَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ مِنْهَا الصَّمْتُ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ وَ وَاحِدَةٌ فِي تَرْكِ مُجَالَسَةِ السُّفَهَاءِ.»
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز