فارسی
شنبه 14 تير 1399 - السبت 13 ذي القعدة 1441

حلال و حرام مالی، ص: 429

انسان اگر بخواهد كارخانه توليد سگ هار، مار و عقرب باشد، وقتی اين سگ هار از دهان بيرون پريد و به توبه نيز برنخورد، می ماند، تا وقتی كه پرده كنار برود و قيامت برپا شود.

آن سخن های چو مار و كژدمت

مار و كژدم گردد و گيرد دمت «1»

بعضی ها می خوانند «دُمت»، ولی «دَمت» درست است، انسان كه دُم ندارد. اين متن قرآن است كه: كيفر عمل شما در قيامت، خود عمل است؛ يعنی اگر آنجا ديدی كه چند هزار مار، عقرب و سگ، زبان تو را فرا گرفت و ديگر تا ابد رها نكرد و مرتب گزيد، اين ها كلام هايی است كه در دنيا از دهان تو درآمده است.

پروردگار رحيم است و عليه تو سگ نمی سازد. اين سگ سازی را تو در دنيا عليه خود ساخته ای. در روز قيامت ديگر به خدا اعتراض نمی كند كه خدايا چرا؟ چون می داند كه اين ها توليد كارگاه وجود خود او است.

حكمت و اهميت سكوت

بعضی از حكما می گويند:

خداوند گوش را باز خلق كرده كه فقط انسان حق را بشنود، برای چشم پلك

______________________________
(1)- مولوی.
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز