فارسی
شنبه 14 تير 1399 - السبت 13 ذي القعدة 1441

حلال و حرام مالی، ص: 414

خودمان، صدايی را در طول صدای آنها پيدا كنيم. صدايی كه اگر زمينه اثرگيری طرف مقابل نابود نشده باشد، اثر بگذارد. چند نمونه خيلی جالب هست كه برای شما بيان می كنم.

صدای قرآن در گوش حيوانات

يكی از شهدای بزرگ انقلاب، مرحوم شهيد قدوسی است كه ابتدای پيروزی انقلاب به عنوان دادستان بود. مرد بزرگ، مجتهد، عامل، عالم و بسيار با احتياطی بود. پدری داشت كه در شهر نهاوند به حاجی آخوند معروف بود كه هنوز نيز در نهاوند از او ياد می كنند، حتی آنهايی كه او را نديده بودند، به خاطر شنيده های خود از او ياد می كنند.

اين مرد الهی و ملكوتی بود. همسرش كه مادر شهيد قدوسی باشد، دچار ضعف اعصاب شديدی شد. تابستان بود و هوا گرم، حاج آخوند كه مو به مو مسائل اسلامی را رعايت می كرد، حتی در حق همسرش، با آن عظمت و محوريتی كه داشت، كارهای همسرش را خودش انجام می داد.

گذشتگان ما افراد شهوتران و پوكی نبودند كه فقط همان اوايل با همسر خود وفادار باشند، بلكه از اول تا آخر عمر وفادار بودند و خوب و راحت زندگی می كردند. حقوق زن و شوهری بيان شده در قرآن و اسلام را رعايت می كردند و به آن پايبند بودند.

خودش رختخواب ها را می آورد و در ايوان می اندازد و حدود ساعت يازده شب، هنوز همسرش خوابش نبرده بود، چند سگ به پشت ديوار خانه می آيند و شروع به پارس كردن می كنند.

چند لحظه از پارس كردن اين سگ ها می گذرد كه اين زن به خاطر ضعف اعصاب شديدش عصبانی می شود و به حاج آخوند می گويد: چرا اين ها را ساكت
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز