فارسی
دوشنبه 23 تير 1399 - الاثنين 22 ذي القعدة 1441

حلال و حرام مالی، ص: 413

حرام. نمی توانستيم پياده شويم؛ چون تا ايستگاه بعدی فاصله زيادی بود.

می گفت: من به اين دوستم گفتم: توانش را داری كه امر به معروف و نهی از منكر كنی تا اين ها آرام شوند؟ گفت: با چهره ای كه اين ها دارند و كاری كه اين ها می كنند، من می ترسم حرف بزنم.

گفتم: پس من وارد مبارزه می شوم. گفت: آنها شش نفر هستند و اگر درگيری به وجود بيايد، قطعاً شكست با توست و ممكن است زخمی يا كشته شوی. گفتم:

نه، من از طريق درگيری وارد كار نمی شوم.

آن وقتی كه ايشان اين داستان را برای من تعريف می كرد، نزديك به نود سال داشت و اكنون نيز زنده است و از صد گذشته است، اما در همان سن نودسالگی، صدای او خيلی دلربا و زيبا بود.

عمرش را در راه خدا، قرآن و اهل بيت عليهم السلام هزينه كرد و جداً از اوليای خدا و شخصيتی با كرامت است.

تأثير صداهای خدايی بر نفوس

ايشان می گفت: گره بقچه ام را باز كردم و تنها كتابی كه به بصره برده بودم، «صحيفه سجاديه» بود. صحيفه را باز كردم و دعای مربوط به توبه امام زين العابدين عليه السلام را كه بسيار فوق العاده است، شروع كردم با صدا خواندن.

آنها داشتند می زدند و می رقصيد. كم كم آن خانم به صدای من توجه كرد.

صدای خوب، با حال، مؤثر، نافذ، البته صدايی كه از جان، قلب، نفَس و گلوی پاك بيرون بيايد، قطعاً اثر دارد. مگر اين كه نيروی اثرگيری طرف مقابل نابود شده باشد.

چه صدايی بالاتر، بهتر و پرقيمت تر از صدای خدا كه صوت قرآن است و چه صدايی پاك تر از صدای انبيا، امامان و اوليای خدا؟ ما نيز می توانيم در حد
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز