فارسی
شنبه 27 دى 1399 - السبت 2 جمادى الثاني 1442

حلال و حرام مالی، ص: 405

چقدر عالی است. برای تغذيه نفس كه پاك بار بيايد و ساخته شود تا به نفس مطمئنّه، راضيه و مرضيه تبديل شود. می فرمايد:

زمانی كه خدا به بنده ای عشق بورزد. چه زمانی خدا به بنده اش عشق می ورزد؟

زمانی كه عبد، شايستگی خود را نسبت به ظهور عشق خدا نشان دهد؛ يعنی حركتی را به جانب پاكی شروع كند كه اين حركت و تصميم برای پاكی و سلامت نفس، حوزه ظهور عشق حضرت حق به عبد است.

وجود مقدس او، عبد را به هشت واقعيت هدايت می كند؛ يعنی به قلبش می اندازد كه اين هشت واقعيت را بفهمد، علاقه پيدا كند و به اجرا درآورد. اين مجموعه را توفيق الهی می گويند، اما اگر تصميم بگيرد و حركت كند.

تصميم به پاكی و اجرای آن

در حرم حضرت رضا عليه السلام جملات آخر زيارت را می خواندم كه جوانی كنارم نشست، من چون آخر زيارت بود، نگاه نكردم ببينم كيست. بعد از اين كه زيارتم تمام شد، ديدم روحانی نورانی قابل توجهی است. به من گفت: من اولين بار است كه با شما رو به رو می شوم. من می خواهم در ارتباط با خودم مطلبی را برای شما بگويم.

گفت: اگر اينجا بيننده ای نبود، پيراهنم را درمی آوردم، بدنم را به شما نشان می دادم. از زير گلو تا روی شكم و پشت بدنم، تمام خالكوبی شده است. اين را به شما می گويم كه بدانيد من قبل از اين كه روحانی بشوم، چه كاره بودم.

گفت: ده سال مردم محل و نيروی انتظامی از دست من در امان نبودند. چاقو می كشيدم، خنجر می زدم، از ديوار مردم بالا می رفتم، باج می گرفتم، كتك
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز

گزارش خطا