فارسی
دوشنبه 16 تير 1399 - الاثنين 15 ذي القعدة 1441

حلال و حرام مالی، ص: 392

آثاری كه هم در دنيا از نفس ظهور می كند و هم در عالم برزخ كه خاص آن عالم است و هم در قيامت كه باز ويژه عالم قيامت است و به فرموده قرآن كريم: كمال اين آثار نيز در بهشتِ ابدی حضرت حق ظهور می كند.

در هيچ جايی از قرآن مجيد نداريم كه خداوند متعال برای بيان حقيقتی يازده سوگند را دنبال هم آورده باشد. سوگندخورنده، پروردگار مهربان عالم است و محور توجه او با يازده سوگند، نفس انسان است.

عظمت نفس در پيشگاه پروردگار

در اين آيات، خداوند به همه حقايق عالم طبيعت سوگند خورده است. بعد از ذكر «بسم الله» اول به خورشيد سوگند خورده است، دوم به شعاع، روشنايی و نور خورشيد. هر كدام از موارد سوگند، در كارگاه هستی جايگاه ويژه ای دارند. خود سوگندها نشان می دهند كه مورد سوگندها فوق العاده، با ارزش و ويژه هستند:

«وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها» «1»

سوگند به روشنايی، نور و «ضحی» ی خورشيد. اين دو سوگند.

«وَ الْقَمَرِ إِذا تَلاها»

سوگند به ماه، آن زمانی كه خورشيد را با نظم و حسابگری خاصّی دنبال می كند كه ميلياردها سال است كه اين نظم و حسابگری بر ماه دنباله روی خورشيد، حاكم است.

به اين معنا بايد عنايت كنيد كه خورشيد مربّی است، مربّی ابدان، عناصر، موجودات زنده و همين طور ماه كه در عالم هستی آثار تربيتی دارد. اگر به آثار جزر

______________________________
(1)- شمس (91): 1- 2؛ «سوگند به خورشيد و گسترش روشنی اش* و به ماه هنگامی كه از پی آن برآيد.»
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز