فارسی
دوشنبه 16 تير 1399 - الاثنين 15 ذي القعدة 1441

حلال و حرام مالی، ص: 373

بدن و صاحب آن رضايت می دهد و آن بدن شايسته می شود تا در قيامت، در بهشت قرار بگيرد.

ارزش پاكی جسم و روح پاك

اما اين پاكی چقدر ارزش دارد كه وجود مبارك حضرت زهرا عليها السلام دعا می كنند، دعايی كه تا آخر عمرشان ادامه داشت، به پروردگار عرض می كند:

«واجعل جسدی فی الاجساد المطهرة» «1» خدايا! بعد از مرگم بدن مرا در كنار ابدان مطهّره قرار بده.

ابدان مطهّره، آن ابدانی بودند كه هيچ حرامی را نپذيرفتند و زير بار قبول هيچ حرامی نرفتند و اگر بنا بود با قبول حرام زنده بمانند، مرگ را بر قبول حرام ترجيح می دادند و شهيد می شدند.

يعنی به قدری بصيرت داشتند كه قبول حرام را به زنده بودن برتری نمی داده، شهادت و مرگ را می پذيرفتند تا حرام را نپذيرند. گذشت های زيادی می كردند و در آن گذشت ها، تلخی های زيادی تحمل می كردند تا آلودگی را نپذيرند.

نُه سال در مصر، با انتخاب خود، به بدترين زندان می رفتند:

«رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ» «2»

كه حرام را برای بدن قبول نكنند و بدن را پاك نگهدارند كه اين بدن شايسته صعود معنوی به جانب مالك، صاحب و خالقش شود و رضای پروردگار را در پرونده اش داشته باشد و روز قيامت نيز از عنايت ويژه پروردگار محروم نباشد.

______________________________
(1)- بحار الأنوار: 83/ 67، باب 39، حديث 4.

(2)- يوسف (12): 33؛ «پروردگارا! زندان نزد من محبوب تر است از عملی كه مرا به آن می خوانند.»




پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز