فارسی
دوشنبه 16 تير 1399 - الاثنين 15 ذي القعدة 1441

حلال و حرام مالی، ص: 358

در ابتدای دعای ماه شعبان به ما معرفی می كنند كه زندگی با آنها پاكی می آورد.

بدنی كه از ربا، رشوه، مال حرام و به دست آمده از ظلم و ستم ساخته می شود، بدنی است كه جدای از طرح اين حكيمان، برای خودش طرح زندگی ريخته است؛ چون هر طرحی منهای طرح اين بزرگواران، اشتباه، فريب خوردن و گمراهی صد در صد است.

اهميت زندگی با حكيمان الهی

تمام كسانی كه رزق بدن را با حرام تأمين می كنند، چه در كشورهای اسلامی و چه در كشورهای غير اسلامی، كسانی هستند كه از اين حكيمان و طبيبان دارند بريده زندگی می كنند؛ يعنی منهای دلالت و هدايت آنها.

چون اگر آنها در زندگی ما دخيل نباشند، يقيناً شيطان يا هوای نفس در زندگی ما دخيل خواهند بود و بنا بر آيات قرآن، اگر كسی به وجود مقدس آنان مراجعه نكند، يا هوای نفس خود را عبادت كرده است، يا شيطان را و عاقبت اين عبادت، آلوده بودن زندگی در دنيا و تسلّط ظلم، جور، فساد و گناه بر تمام جوانب زندگی مردم عالم و در نهايت غضب و دوزخ پروردگار است.

يعنی وقتی مردم كره زمين، خود را با دست خود از هدايت اين حكيمان محروم بكنند، بايد «باركش غول بيابان شوند»، حمّال شيطان و هوای نفس. اين جريمه را بايد به دست خود بپردازند كه تمام وجود خود را باركش شيطان و هوای نفس كنند و تمام نواحی زندگی را با عبادت هوی و شيطان، از آلودگی پر كنند كه اين آلودگی زمينه پديد آمدن اين همه فساد و ظلم در همه جوانب زندگی انسان ها است.

فساد در تغذيه بدن، نفس، روح، قلب و عقل منجرّ به چنين فساد و ظلم همگانی در عالم شده است و اگر جهان توبه نكند، از اين بدتر می شود و كار به جايی می رسد كه- طبق روايات ما- بشر به دست خودش، دو سوم از نفراتش را
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز