فارسی
پنجشنبه 26 تير 1399 - الخميس 25 ذي القعدة 1441

حلال و حرام مالی، ص: 342

نمونه ای از تأثير عسل در مداوا

من برای شخص مريضی، از كوه های اطراف بوشهر تهيه كردم كه آن عسل تازه را زنبورها در كوه ها درست كرده بودند، صاحب آن متدين و خوب بود. آن شخص دچار چشم درد بسيار سختی شده بود. به خاطر ضربه ای كه به چشمش خورده بود. دكتر گفت: بايد يك ماه بيايی و بروی و من روی اين چشم كار كنم تا درست شود. آمد و آن عسل را گرفت و چند بار ماليد. بعد نزد دكتر رفت، دكتر گفت:

چشم تو را معجزه خوب كرده است، نه دوا.

جايگزينی حلال به جای حرام

آن وقت اين دانشمند سه جلد كامل اين كتاب را درباره عسل نوشته و خواص آن را تحليل كرده است. در آنجا می نويسد: ای مردم دنيا! گوشت گوسفند بخوريد، چرا خوك می خوريد؟ عسل كه هست، شربت عسل يا بهترين نوشيدنی كه دوغ با ماست سالم است، بخوريد، برای چه عرق و شراب می خوريد؟

خدا مرحوم كافی را رحمت كند. واعظی بود كه قبل از انقلاب خيلی اصرار داشت جوان ها را هدايت كند و از كار بد باز دارد. خود ايشان برای من گفت: شبی منبر دعوتم كرده بودند، آنجا مشروب فروشی خيلی زياد بود. ما نيز روی منبر به عنوان امر به معروف و نهی از منكر گفتيم: جوان ها! روزها كار می كنيد، بعد از هشت ساعت زحمت، سه تومان مزد می گيريد، آن وقت می رويد دو تومان آن را عرق می خريد و می خوريد، برای چه؟ حيف نيست؟ گفت: جوانی سر زانو بلند شد و گفت: حاج آقا! به شما گران می دهند، هجده ريال است.

اين همه خداوند در قرآن فرموده است: از ميوه ها شربت بگيريد و بخوريد، چه نيازی به الكل داريد؟ اگر دكتر به شما ثابت كرد كه بدن شما به الكل نياز دارد
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز