فارسی
يكشنبه 22 تير 1399 - الاحد 21 ذي القعدة 1441

حلال و حرام مالی، ص: 340

و شراب بخوريد، قمار و زنا كن، رشوه بگير، دزدی و اختلاس كن. دشمن تو است كه دارد تو را به اين حرفها دعوت می كند؛ چون به حرام نياز نداری. وقتی كه حرام بخوری، برای بدن و روح تو ضرر دارد.

با بعضی از خوراكی ها بيرحم می شوی، با بعضی بی غيرت، با بعضی مهر و محبت تو كم شده، قسی القلب می شوی، با بعضی از خوراكی ها، حالات و اخلاق زشت پيدا می كنی.

اثر شير بر طفل شيرخواره

اين قضيه جدّی را يكی از دوستانم برای من تعريف كرد. گفت: رفيق خيلی خوبی داشتم كه می گفت: مشكلی برای من به وجود آمده است كه نمی توانم آن را ريشه كن كنم و آن اين است كه وقتی از كنار خرك چی ها رد می شوم، او به خر خود می گويد: «هش»، اما من هم می ايستم. او دوباره «نوچ نوچ» می كند كه خرش راه بيافتد، من نيز راه می افتم. چرا چنين حالتی دارم؟ گفتم: برو از مادرت بپرس كه چه چيزی به خورد تو داده است كه تو اين گونه شده ای؟

گفت: به سراغ مادرم رفتم، او را قسم دادم، مادرم گفت: زمانی كه شير مرا می خوردی، شير من خشك شد. همسايه ای داشتيم كه چند الاغ داشت، ما شير خر را می گرفتيم و به خورد تو می داديم. همين باعث شده است كه تو در برابر فرمانی كه به خرها می دهند، عكس العمل نشان بدهی. اين است كه امام صادق عليه السلام می فرمايد: غذا هم روی بدن شما اثر دارد و هم روی روح شما. اين مسأله امروزه ثابت شده است.

بررسی خواص عسل

در اين كتاب بيست و پنج جلدی معجزه پيغمبر و ائمه عليهم السلام را درباره همه چيز
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز