فارسی
يكشنبه 15 تير 1399 - الاحد 14 ذي القعدة 1441

حلال و حرام مالی، ص: 322

در يكی از محله های بالای تهران مراسم ختمی در خانه ای بود، به من گفتند: آيا شما برای سخنرانی به آن مراسم می رويد؟

با خود گفتم اگر سودمند باشد، يعنی اگر حرفهای ما در آنجا كسی را بيدار كند، خوب است. می گفت: رفتيم. خانه ای دو هزار متری بود. ما از درب حياط وارد شديم. راننده ای ما را تا ساختمان برد. زن هايی كه آمده بودند، بسيار بد حجاب بودند.

بعد آقايی با كروات آمد و احترام كرد و گفت: شما اينجا فقط بيست دقيقه صحبت كن، ولی درباره مرگ و مردن صحبت نكن؛ چون ميهمان های من ممكن است ناراحت شوند.

گفتم: باشد، حتماً ميهمان های ايشان هرگز نمی ميرند. پس ما در اينجا درباره مرگ و قيامت نبايد صحبت كنيم. می گفت: بيست دقيقه را طوری حرف زديم كه در قيامت گير نباشيم و پايين آمديم.

يادم آمد كه نماز نخوانده ام. به صاحب خانه گفتم: ببخشيد! من نماز نخوانده ام، گفت: داخل اين اتاق برويد. رفتيم، بيست دقيقه نشستم، مهر نياوردند، تا بعد راننده آمد و مهر آورد. نمازم را خواندم.

گفت: آقا را برسان! وقتی سوار ماشين شديم، در كوچه به راننده گفتم: بيست دقيقه ما را نشاندی، چرا مهر نياوردی؟ گفت: مهر نداشتند، درب خانه ها را زدم، پيرزنی در انتهای كوچه بود كه مهر داشت، از او گرفتم و آوردم.

برزخ مؤمنان، باغی از بهشت

كلمه برزخ در قرآن، جهانی است بين دنيا و آخرت كه تمام مرد و زن بايد از آن عبور كنند و هيچ چاره ای نيز ندارند. برزخ يعنی حائل و پرده ای بين دنيا و آخرت.

پيغمبر صلی الله عليه و آله از برزخ خوبان خبر می دهد، می فرمايد:
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز