فارسی
پنجشنبه 19 تير 1399 - الخميس 18 ذي القعدة 1441

حلال و حرام مالی، ص: 313

سوزان جهنم، سوزانندگان دلها را فرامی گيرد.

مال حرام؛ فلزهای گداخته در جهنم

مايه اين حرف ها را از قرآن مجيد برای شما گفتم. هر مال حرامی در زندگی بماند، بعد از مرگ به صورت آتش، بدن را می گيرد. آيه آن در سوره مباركه توبه است كه ثروت، طلا و نقره حرامی كه در دنيا داشتند را در قيامت به صورت فلز گداخته درمی آورم:

«يَوْمَ يُحْمی عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوی بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ»

آن فلزها را در آتش جهنم می گدازم و بعد آن را به پيشانی، پهلو و پشت آنان می چسبانم، می گويم:

«هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ» «1»

اين فلزهای گداخته پول هايی بود كه در دنيا به ناحق بردی. اما نشانه مؤمن، پاكی پول، درآمد و معيشتش است:

«المؤمن من طاب مكسبه» «2»

غصب فدك، حرام خوری غاصبان ولايت

كسی به مدينه آمد، به پيغمبر صلی الله عليه و آله عرض كرد: من باغی به نام «فدك» دارم، می خواهم آن را به شما هبه كنم.

______________________________
(1)- توبه (9): 35؛ «روزی كه آن اندوخته ها را در آتش دوزخ به شدّت گرما دهند و پيشانی و پهلو و پشتشان را به آن داغ كنند [و به آنان نهيب زنند] اين است ثروتی كه برای خود اندوختيد.»

(2)- الخصال: 2/ 352، حديث 30.
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز