فارسی
دوشنبه 16 تير 1399 - الاثنين 15 ذي القعدة 1441

حلال و حرام مالی، ص: 307

اگر جهنم مار و عقرب دارد، جلال الدين مولوی می گويد: آن عقرب و مار خود جهنم نيست، آن عقرب و مار از فحش ها، زخم زبان ها و تحقيرهايی است كه نسبت به مردم داشته ای. كلمات ناروای زبان است كه در قيامت به مار و عقرب تبديل شده است.

صورت برزخی گناهان دنيايی

مولوی شعر جالبی براساس همين آيات دارد، می گويد:

ای دريده پوستين يوسفان

گر بدرد گرگت آن از خويش دان «1»

البته اين پوستينی كه می گويد، يعنی زندگی مردم. می گويد: جامعه ای كه كار به كار تو نداشته است؛ مال تو را نبرده، به تو ظلم و بدی نكرده، نسبت به تو مانند يوسف عليه السلام است، يعنی از شرور پاك است. ای كسی كه به زندگی، كسب، جان، آبرو، حيثيت مردم و خانواده آنها ضربه زدی! وقتی بعد از مردن تو را زنده كنند، به صورت گرگ خواهی بود.

در قرآن نخواندی:

«وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ» «2»

حيوانات وحشی در قيامت محشور می شوند. حيوانات كه تكليف ندارند، پس

______________________________
(1)- مولوی.

(2)- تكوير (81): 5؛ «و هنگامی كه همه حيوانات وحشی محشور شوند.»
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز