فارسی
شنبه 14 تير 1399 - السبت 13 ذي القعدة 1441

حلال و حرام مالی، ص: 279

گفت: شهادت می دهم. اين مرد الهی و با وقار، وقتی وارد دادگاه شد، صاحب پرونده به قاضی گفت: اين شاهد من است، قاضی گفت: او انسان بسيار خوب و راستگويی است، ولی چون شيعه است، من شهادتش را قبول نمی كنم.

روزگار زندگی شيعه از لای خون، زندان و تبعيد گذشته است. امنيت زمان ما را نگاه نكنيد كه ما راحت هستيم و كسی كاری به ما ندارد، روزگاری بود كه امكان برپايی اين جلسات نبود. زمان امام صادق عليه السلام اگر شيعه ای سؤال داشت، خيار يا چند سطل ماست را روی تخته می گذاشت، در حالی كه نه خيارفروش بود و نه ماست فروش، به كوچه امام صادق عليه السلام می آمد، داد می زد: خيار داريم، ماست داريم، امام صادق عليه السلام متوجه می شدند كه شيعه ای سؤال دارد، به عنوان خيار خريدن می آمدند و جواب مسأله شرعی او را می دادند و مسأله روشن می شد.

تاريخچه سراسر درد شيعه

اگر می فهميدند كسی شيعه است، مورد اذيت و آزار قرار می دادند. هفتاد و دو شيعه را در يك روز، در كربلا جمع شدند و همگی را قطعه قطعه كردند و حتی دفن نكردند تا اسم آنان در اين دنيا نابود شود. زنی در مدينه به جرم شيعه بودن، از خانه اش بيرون آوردند و او را بين در و ديوار قرار دادند، بچه داخل شكمش را كشتند. همان وقتی كه حضرت زهرا عليها السلام را كشتند، ماهی دوازده هزار دينار طلا به عايشه می دادند.

حضرت زهرا عليها السلام نود و پنج روز بعد از رحلت پدرش، شب و روز گريه كرد، مردم مدينه گفتند: به او بگوييد يا روز گريه كند يا شب. چرا؟ حضرت زهرا عليها السلام
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز