فارسی
شنبه 14 تير 1399 - السبت 13 ذي القعدة 1441

حلال و حرام مالی، ص: 267

تاريخ است. نه پرقيمت ترين انسان امت و زمان ائمه عليهم السلام نه، بلكه شيعه واقعی پرقيمت ترين انسان تاريخ است.

اما اين ادعايی كه اين ها كردند، امام صادق عليه السلام فرمود: دروغ گفتند، برادران و خواهران! آنهايی كه خيلی آزاد، راحت و با نظر بلند به هر گناهی خود را آلوده می كنند، شيعه نيستند، اما اگر رابطه خود با گناهان را قطع كنند و زندگی را به پاكی، درستی و صداقت محدود كنند، قطعاً نام آنان در آن دفتر اسامی شيعه ثبت می شود.

دفتر مخصوص نام شيعيان

اين دفتر، دفتر عجيبی است. حذيفة بن اسيد غفاری می گويد: ما از كوفه با حضرت مجتبی عليه السلام به مدينه می آمديم. حضرت به شتری خيلی توجه داشتند. من فكر كردم حضرت اين شتر را دوست دارند. به امام عرض كردم: يابن رسول الله! چرا به اين شتر خيلی علاقه داريد؟ فرمود: كاری به اين شتر ندارم. در بار اين شتر دفتری است كه نام شيعيان ما تا قيامت در آن ثبت است. من به بار اين شتر عشق می ورزم، نه خود شتر.

حذيفه می گويد: وقتی به مدينه رسيديم، من كه سواد نداشتم، به حضرت عرض كردم: اين دفتر را به من نشان می دهيد؟ فرمود: روزی به خانه ما بيا تا آن را به تو نشان بدهم. ما اين دفتر را به هر كسی نشان نمی دهيم.

می گويد: با پسر برادرم كه سواد داشت رفتم، به او گفته بودم كه من می خواهم به خانه حضرت مجتبی عليه السلام بروم تا امام دفتری را به من نشان بدهند كه اسم شيعيان تا قيامت در اين دفتر هست. رفتيم.

خود حضرت برخاستند و دفتر را آوردند، من به برادرزاده ام گفتم: نگاه كن ببين اسم من در اين دفتر هست؟ برادرزاده ام نگاه كرد و به من اشاره كرد كه اسم تو




پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز