فارسی
يكشنبه 15 تير 1399 - الاحد 14 ذي القعدة 1441

حلال و حرام مالی، ص: 52

معرفی چند نمونه از كتب اخلاق اسلامی

از مهمّ ترين كتاب هايی كه در ارتباط با اخلاق، «الذرّيعة الی مكارم الشريعة» می باشد. نويسنده اين كتاب راغب اصفهانی، صاحب كتاب بسيار مهم «المفردات فی غرائب القرآن» است.

اين كتاب حجم كمی دارد، ولی در مسائل اخلاقی، كتاب پرمحتوايی است.

يكی از علمای زمان ما اين كتاب را به نام «راه بزرگواری در اسلام» ترجمه كرده است.

اين مترجم محترم نيز انسان با سواد، فقيه و مجتهدی بود كه خود او به حرف های اين كتاب آراسته شده بود. انسان از اين كه كسی اين كتاب را ترجمه كرده است كه خود آراسته به حرف های آن است، لذت می برد.

اثر گفته ها و نوشته های اهل عمل

امام خمينی رحمه الله می فرمودند:

خيلی از علما كتاب توحيد می نويسند، اما خود آنها موحّد نيستند. كتاب اخلاق می نويسد، اما خود او آلوده به زشتی های اخلاقی است. انسان خوب كسی است كه اهل عمل باشد.

من وقتی روی منبر می گويم: دروغ حرام است، در صورتی باشد كه خودم نيز به دوری از اين حرام الهی پايبند باشم و دروغ نگويم. ما اگر در خانه دروغ نگوييم و اهل صدق باشيم، يقين بدانيد كه فرزندان ما تا حدّ زيادی اهل صدق تربيت می شوند.

اگر می گويم: بيرون می روم، اين كتاب را برای شما می خرم، يا آخر هفته مثلًا تو را به قم می برم، آنها يقين داشته باشند كه اين حرف عملی می شود، تا آنها دروغگو بار نيايند.
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز