فارسی
دوشنبه 23 تير 1399 - الاثنين 22 ذي القعدة 1441

حلال و حرام مالی، ص: 258

معين آن كه رسيد، به ايشان اعلام می شود. علمِ آن زمان، ويژه پروردگار مهربان عالم است؛ يعنی علم و آگاهی خاصی است كه آن را عمومی نمی كند.

پيغمبر اعظم صلی الله عليه و آله و ائمه اطهار عليهم السلام نيز خبر نداده اند و فقط فرموده اند: او می آيد، اما وقت آن را نگفته اند. اگر كسی از زمان ظهور خبر دهد، خبر كذب است.

اهتمام علمای شيعه بر نقل روايات صحيح

كتاب كافی علاوه بر اين كه خود كتاب معتبر است، نويسنده آن هم شيخ كلينی خيلی معتبر است كه در ابتدای جلد اول جمله ای دارد كه برای ما خيلی جالب است. ايشان نوشته است: من هر روايتی را خواستم در اين كتاب بنويسم، ارزيابی كردم، اگر اين روايت در قيامت بين من و پروردگار حجّت بود، من آن را نوشتم؛ «1»

______________________________
(1)- الكافی، المقدمة: 1/ 29؛ تصحيح علی اكبر غفاری؛ نشر دارالكتب الاسلاميه- تهران

«ابو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق كلينی رازی بغدادی [كلين بر وزن خمين، روستايی در دهستان فشابويه ری بوده است ] از محدثان بزرگ شيعه اماميه اثنا عشريه است. لقب او «ثقة الاسلام» و «شيخ المحدثين» نيز ناميده شده است. او در سال 328 ه ق در بغداد درگذشت و در، باب كوفه يا، باب جسر در بغداد مدفون گرديده است. نجاشی درباره ايشان می نويسد: شيخ اصحاب ما در روزگار خود در ری و بزرگ آنان، از موثق ترين محدثان بود. كتاب كافی را در طی بيست سال تدوين كرد. شيخ طوسی او را «جليل القدر و عالم به اخبار» می خواند. علامه محمد تقی مجلسی می نويسد: حقّ اينست كه در ميان علماء شيعه مانند كلينی نيامده است و هر كه در اخبار و ترتيب كتاب او دقت كند، در مييابد كه او از جانب خداوند تبارك و تعالی مؤيّد بوده است. محمّد بن مكی شهيد در اجازه خود به ابن خازن می نويسد: كتاب كافی در علم، حديث است و اماميه مانندش را ننوشته اند. فيض كاشانی می گويد: كافی شريفترين و كاملترين و جامعترين كتب است زيرا كه در ميان آنها شامل اصول و خالی از عيب و فضول است. ابن طاوس می گويد: توثيق و امانت شيخ كلينی مورد اتفاق همگان است. بعضی از علما معتقدند كه كتاب كافی بر امام زمان عليه السلام عرضه شده، و آن حضرت فرمود: الكافی كاف لشيعتنا ابن حجر عسقلانی می نويسد: از بزرگان فضلای شيعه در ايام مقتدر عباسی بود. ابن اثير درجامع الاصول می نويسد: فقيه امام به مذهب اهل بيت و دانشمند در آن مذهب و مردی بزرگ و دانشمند در ميان آنان بود.» او در جای ديگر از آثارش وی را از مجدّدين مذهب اماميه در رأس قرن سوم می شمارد. آثار او عبارتند از: اصول الكافی؛ تفسير الرؤيا؛ الرد علی القرامطة؛ رسائل الائمة؛ كتاب الرجال، و ما قيل في الائمة من الشعر.»
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز