فارسی
يكشنبه 15 تير 1399 - الاحد 14 ذي القعدة 1441

حلال و حرام مالی، ص: 226

درآمد، كسب، صنعت گری، كشاورزی، هنرمندی و پول مؤمن پاك است. اين مسأله خيلی مهمی است؛ كه اميرالمؤمنين عليه السلام اعتقاد صد در صد دارند كه حرام مالی، توان هجوم به مؤمن را ندارد. تا اين حد مؤمن در امنيت است.

حال موحدان و مؤمنان در قبال مال دنيا

سعدی درباره اهل توحيد و موحّد، يعنی كسی كه اهل خدا است، می گويد:

موحد چو در پای ريزی زرش

و گر تيغ هندی نهی بر سرش

نباشد اميد و هراسش ز كس

بر اين است آيين توحيد و بس «1»

هر چه پول هست، زير پای مؤمن بريزيد، يا اسلحه روی سر او نگهداريد، از زر و مال اميد و از آن تيغ تيز هراسی برای او حاصل نمی شود. تأثيری در او ندارد.

حرص و طمع نمی كند.

تنها عكس العملی كه مؤمن واقعی در برابر مال حرام نشان می دهد اين است كه می گويد: اين مال، مال من نيست؛ پس تصرّف در اين مال، حرام است. نتيجه حرف او نيز به حال و دل او برگشت دارد. می گويد: من آن چيزی را به خود اجازه تصرّف می دهم كه پروردگار به من اجازه داده است.

مقاومت و صبر مؤمن در آزمايش الهی

خيلی از مواضع، چه برای پيغمبران مانند حضرت يحيی و حضرت يوسف عليهما السلام و چه برای امامان، علی الخصوص حضرت سيدالشهداء و چه برای اوليای خدا

______________________________
(1)- سعدی شيرازی.
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز