فارسی
پنجشنبه 19 تير 1399 - الخميس 18 ذي القعدة 1441

حلال و حرام مالی، ص: 224

ثمر، منفعت و سود نمی دهد.

هماهنگی زندگی مؤمن با انبيا و اوليا

اميرالمؤمنين عليه السلام در اين قطعه ناب ملكوتی با ارزش، خصال مؤمن واقعی را بيان می كنند كه مؤمن واقعی در اين دنيا چگونه، به چه كيفيت و به چه صورت زندگی می كند.

قطعاً در طول تاريخ، از زمان حضرت آدم عليه السلام تا كنون و تا قيامت، زندگی سالم تر، پاك تر و با منفعت تری از زندگی مؤمن واقعی نبوده و نخواهد بود، چرا كه تمام زندگی مؤمن واقعی با خواسته های پروردگار، پيغمبران و ائمه طاهرين عليهم السلام هماهنگ است و آن خواسته ها، پاك ترين خواسته ها هستند.

خواسته هايی كه براساس عدالت، حكمت و كرامت انسانی تنظيم شده اند؛ چون خداوند متعال، پيغمبران خدا و ائمه عليهم السلام از انسان خواسته ظالمانه ندارند؛ چون اهل ظلم، خواسته های انحرافی، ناحق و باطل نيستند؛ چون آنها اهل حق، حقيقت، صدق و درستی هستند. مسائل، احكام، دستورها و طرح های پروردگار، پيغمبران و ائمه عليهم السلام عقلی، فطری، طبيعی، انسانی، الهی و عرشی است.

امنيت بر محور زندگیِ همراه با ايمان

در حقيقت با اين خواسته ها می خواهند ساختمان جامعِ كاملِ سودمندی از انسانيت بسازند كه تمام مردم به گونه ای تربيت شوند ورشدكنند كه همه دركنار هم، درامنيت كامل باشند. با عمل به اين دستورها، كسی ازكسی ترس ووحشت نخواهد داشت و كسی احساس ناامنی و اضطراب نخواهد كرد.

اين كه اميرالمؤمنين عليه السلام در كلام مؤمن می گويند، ريشه لغت مؤمن سه حرفی
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز