فارسی
يكشنبه 15 تير 1399 - الاحد 14 ذي القعدة 1441

حلال و حرام مالی، ص: 209

اين دو ركعت نماز نشسته ای كه بعد از نماز عشا مستحب است بخوانيم، گفته شده كه در ركعت اولش سوره مباركه واقعه را بخوانيد. همين چند آيه اولش برای توجه، تذكر و يادآوری ما نسبت به اين كه ما در دنيا ماندنی نيستيم و سفره لذّات ما را جمع می كنند و دست ما را از همه چيز كوتاه می كنند، كافی است.

بعد از «بسم الله» می فرمايد:

«إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ* لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ* خافِضَةٌ رافِعَةٌ* إِذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا* وَ بُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا* فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثًّا» «1»

اين برای ما كافی است كه می فرمايد: تمام كوه های روی زمين مانند پنبه كنار زه حلّاج، زده می شوند.

ناعلاج بودن درد مرگ

مقداری گوشت، پوست و استخوان در مقابل مرگ چه مقاومتی می تواند داشته باشد؟ ما می توانيم اميد ببنديم به اين كه هميشه زنده ايم؟ ما می توانيم دل خوش كنيم كه دائم در دنيا هستيم؟

ابن سينا می گويد:

از جرم حضيض خاك تا اوج زحل

كردم همه مشكلات گردون را حل

بيرون جَستم ز بند هر مكر و حيل

هر بند گشاده شد مگر بند اجل «2»

گره مرگ، گرهی است كه خدا به زندگی موجودات زده است و هيچ دستی در

______________________________
(1)- واقعه (56): 1- 6؛ «هنگامی كه واقعه [بسيار عظيم قيامت ] واقع شود،* كه در واقع شدنش دروغی [در كار] نيست،* پست كننده [كافران ] و رفعت دهنده [مؤمنان ] است.* هنگامی كه زمين به شدت لرزانده شود،* و كوه ها درهم كوبيده وريز ريز شوند.* در نتيجه غباری پراكنده گردد.»

(2)- ابن سينا.
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز