فارسی
دوشنبه 23 تير 1399 - الاثنين 22 ذي القعدة 1441

حلال و حرام مالی، ص: 42

تاريخ پيغمبر اكرم صلی الله عليه و آله، تاريخ انبيا و ائمه عليهم السلام، تاريخ اوليا و بزرگان دين و شخصيت های انسانی.

يا به نماز قضا، قرائت قرآن، دعا، ذكر و شركت در جلسات سخنرانی يا حداقل گوش دادن به نوارهای سخنرانی مشغول باشيد. خيلی از پيرمردها عمر خود را ضايع می كنند. می دانيد هر روز چند ميليون ساعت از عمر مردم در كره زمين ضايع می شود؟ اگر اين ها را روی هم بگذاريم، چقدر عمر می شود؟ اما همه آنها از بين می رود. اين كارها در حال انسان، انديشه، فكر و اخلاق انسان اثر دارد.

از خربندگی تا اميری خراسان

خيال نكنيد كتاب خواندن اثر ندارد. در اين كتاب ها نقل می كنند: اميرعبدالله خَلَجِستانی «1» كه شغل او اين بوده است كه با چند الاغ، برای مردم بار جابجا می كرده است، آن وقت ها اسم اين شغل «خربندگی» بود. مدتی گذشت، يكی از رفقای او ديد كه از اميرعبدالله خلجستانی، به عنوان امير خراسان بزرگ اسم می برند.

محدوده خراسان قديم از يك طرف در حدود شاهرود و از طرف ديگر تا ماوراء النهر و بخارا كه وسط شوروی قرار داشت، بوده است؛ يعنی تمام افغانستان، سمرقند، مشهد، نيشابور و سبزوار نيز قطعه ای از خراسان بزرگ بود.

رفيق امير عبدالله شنيد: او كه زمانی شغل خربندگی داشت، اكنون حاكم خراسان بزرگ شده است. ديوانه نبودند كه اين حكومت را به او دادند، بايد اين شخص اين منطقه خيلی وسيع را می چرخاند. به ديدن دوست خود رفت و از او پرسيد: چه شد كه از خربندگی به حاكميت خراسان بزرگ رسيده است؟

______________________________
(1)- شرح حال ايشان در كتاب آثار مثبت عمل، جلسه 2 آمده است.
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز