فارسی
يكشنبه 22 تير 1399 - الاحد 21 ذي القعدة 1441

حلال و حرام مالی، ص: 172

تمام شده و وقت جان دادن است.

دستگيری پروردگار در لحظه مرگ

آيا باور می كنيد كه «ارحم الراحمين، اكرم الاكرمين، سميع و بصير» مملوك و مطيع خود را در چنين لحظه ای كه احدی نمی تواند برای آن مملوك كاری كند، تنها بگذارد؟ اين را باور می كنيد؟ اگر پروردگار عالم مملوكش را هنگام مردن تنها بگذارد و بعد از پنجاه سال فرمان بردن، از او روبرگرداند، اين خلاف تمام آيات قرآن كريم است.

برخورد مالك با مملوكِ مطيع را در وقت مرگ چگونه است؟ البته ديگران نيز مملوك هستند، اما مملوك فراری كه نخواستند حرف مالك را گوش بدهند، نه در بدن، نه در مال، نه در خانواده، نه در كسب و كار. در قديم به اين ها می گفتند: عبد آبق؛ يعنی بنده فراری، كه نمی خواهد حرف مولا را گوش بدهد و تحت فرمان مولايش باشد.

جزای استقامت بر طاعت

اما آنان:

«إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا» «1»

يعنی «استقاموا علی الطاعة» قبول كردند كه پروردگار مالك آنها است و آنها مملوك او. فرمان های مالك خود را قبول كردند و عمری در همان مهلتی كه خداوند متعال به آنها داده بود، نسبت به همه چيز، فرمان مالك را اطاعت كردند.

______________________________
(1)- فصلت (41): 30؛ «بی ترديد كسانی كه گفتند: پروردگار ما خداست؛ سپس [در ميدان عمل بر اين حقيقت ] استقامت ورزيدند.»
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز