فارسی
شنبه 14 تير 1399 - السبت 13 ذي القعدة 1441

حلال و حرام مالی، ص: 41

خودش بود، گفت: دست ايشان رابگير و نزد آن زندانی ببر، اسم نبرد. گفت: من وقتی وارد اتاق شدم، ديدم حصير كهنه ای افتاده است كه حضرت هادی عليه السلام روی آن نشسته است. قبری نيز در اتاق كنده اند.

معلوم بود كه متوكّل دستور داده است تا اتاق كوچك باشد و فرش آن حصيری باشد و قبرش را نيز كنده بودند تا وقتی حكم قتل امام عليه السلام را بدهند، قبر آماده باشد.

گفت: تا چشم من به قبر افتاد، نتوانستم خودم را نگهدارم و شديد گريستم.

حضرت عليه السلام مرا دلداری دادند و فرمودند: يقين بدان كه از اين ها به من آسيبی نخواهد رسيد. به اين قبر نگاه نكن.

گفتم: يابن رسول الله! حال كه پروردگار به من توفيق داد شما را زيارت كردم، دلم می خواهد حديثی را كه از قول وجود مبارك رسول خدا صلی الله عليه و آله نقل می كنند، شما برای من معنا كنيد؛ چون معنی آن را نمی فهمم. فرمودند: آن حديث چيست؟

جلوگيری از اتلاف عمر

چقدر خوب است كه ندانسته ها را با اهل حقيقت به دانسته ها تبديل كنيم؛ چون سؤالات، مجهولات و نادانی ما، عدد ندارد، ولی دانستنی های ما محدود است. مگر ما از حقايق عالم چقدر می دانيم؟ ما نبايد به اين بی نهايت تاريكی دچار باشيم و به دانسته های خود قناعت كنيم. بعضی از شما، بيشتر اوقات يا در خانه هستيد، يا به مسجد می رويد و يا با رفقا می نشينيد و عمر خود را ضايع می كنيد، يقين بدانيد كه روز قيامت مسئول هستيد.

شما بايد فرصتی كه خدا به شما داده است را صرف مطالعه كنيد. در حدّ سواد شما نيز كتاب هست، از اهل آن بپرسيد: ماچه كتاب هايی رامی توانيم مطالعه كنيم؟ اگرحوصله نداريدكه كتاب های علمی را بخوانيد، به كتاب های تاريخ اسلامی رو بياوريد، در اين زمينه خيلی كتاب نوشته اند كه به درد هر سنّی می خورد. مانند؛
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز