فارسی
دوشنبه 23 تير 1399 - الاثنين 22 ذي القعدة 1441

حلال و حرام مالی، ص: 156

حضرت آدم عليه السلام دين خدا اسلام بوده و تا قيامت نيز همين است. اين پانزده ميليون دينی كه در هندوستان حاكم است، تماماً ساخت بشر است.

اين مسافر نقل كرده است: من چون مدتی بايد در هند می ماندم، كارهای خريد، آشپزی و خوراكم را خودم انجام می دادم. روزی برای خريدن گوشت به مغازه قصّابی رفتم. نمی دانستم اين قصّاب مسلمان نيست؛ چون نبايد مسلمان از كافر گوشت بخرد، چون كه ذبح آنها صحيح نيست، ولی باظاهركه نمی شد فهميداين شخص درچه دينی است.

در نوبت ايستادم. هر كسی هر مقداری گوشت می خواست، خريد. من می ديدم اين قصّاب قبل از اين كه گوشت هر كدام را بكشد، برمی گردد و پرده سفيدی را ذرّه ای كنار می زند و بعد دوباره می آيد، گوشت ها را می كشد و تحويل مشتری می دهد.

نوبت من شد. لهجه هندی را ياد گرفته بودم. به او گفتم: چرا هر مشتريی می آيد و گوشت می خواهد، می روی اين پرده سفيد را كنار می زنی؟ گفت: من بت پرست هستم. شكل بتی را كه می پرستم، درست كرده ام و آنجا پشت پرده روی طاقچه گذاشته ام. می روم و بت را نگاه می كنم و با نگاه به او حواسم جمع می شود كه بت به من مشرف است و عمل مرا می بيند، لذا خجالت می كشم كه در ترازو و گوشت فروشی تقلّب كنم.

اگر كسی در همه امور زندگی خود، خدا را بيننده و ناظر خود و خود را مسافر و دنيا را مسافرخانه و مرگ را پل اين سفر ببيند، آيا ديگر تخلف می كند؟ مال مردم را می برد؟ ظلم و معصيت می كند؟ نه. غافلان و جاهلان گناه و معصيت می كنند.

كنار رفتن پرده ها هنگام احتضار

طبق آيات قرآن، چند لحظه مانده به مرگ، هنوز بين جان و بدن جدايی
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز