Azəri
Saturday 15th of August 2020
Məqalələr
ارسال پرسش جدید

Quran oxu sən ...

Quran oxu sən ...
Al-Sajjad (‘a) had no choice except to leave Karbala’ and set forth to Medina after having stayed there for three days. It was too much for him to see how his aunts and the other women, as well as the children, were all crying day and night while visiting one grave after another.She complains about her foesAnd his folks does she mourn,What a condition wherein patience unfoldedAnd patience did depart.So we mourn her and complainWith ...

Həyatın müşküllərini çözən 25 hədis!

Həyatın müşküllərini çözən 25 hədis!
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə25 həyat müəmmasının cavabıİmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur:1- Cənnəti qazanmağın yolunu axtardım, onu səxavətli olmaqda tapdım.2- Sağlamlıq və salamatlığın yolunu axtardım, onu guşənişin olmaqda tapdım.3- Əməl tərəzisində yaxşı əməllərimin ağır olmasının yolunu axtardım, onu “la ilahə illallah, Muhəmmədun rəsulullah” zikrində ...

Öz evində ...

Öz evində ...
Hər fərdi-bəşər edər imrar, öz evindəƏmniyyəti nisbət özünə var, öz evindəQanuni-təbiətdir, nizami-mədənidirAsudə yaşar müslimü-küffar, öz evindəKanuni-fərağətdi hərif əhlinə söz yoxHeç kəs edə bilməz birini xar, öz evindəRahət yata hətta gərək hər quş yuvasındaPərrəndələrə yetmiyə azar, öz evindəEy piri-xerəd! Var bu suala nə ...

KƏRBƏLA FACİƏSİ VƏ ONUN TƏSİRLƏRİ (1)

KƏRBƏLA FACİƏSİ VƏ ONUN TƏSİRLƏRİ (1)
 KƏRBƏLA FACİƏSİ VƏ ONUN TƏSİRLƏRİ (1)Hicri tarixinin 61-ci ili Məhərrəm ayının 10-u bir neçə saat müddətində baş verən mübarizədə imam Hüseyn (ə) və onunla birgə olan kişilər və cavanlar şəhid edildilər. Qadınlar və imamın yetkin yaşa dolmayan övladları əsir edilərək Kufəyə, ordan da Şama yollandılar. Yalnız xəstə halda olan Əli ibni Hüseyn (ə)-ı ...

Aşuradan sonra Məhərrəmin 12-də baş verən hadisələr

Aşuradan sonra Məhərrəmin 12-də baş verən hadisələr
əzi hədislərə görə həzrət Zeynəb məhz bu gündə Kufə camaatı qarşısında xütbə oxuyub kim olduğunu bildirdi və kufəlilərə nifrin etdi.İslaminSesi – Məhərrəm ayının 12-də İmam Hüseynin əsir olmuş Əhli-Beyti(ə) artıq Kufə sarayının qarşısında idilər. Onlar Kufə sarayının və Ubeydullahın qarşısına çıxarılmaq üçün gecə ikən buraya ...

MƏDƏNİYYƏT VƏ TƏRƏQQİ

MƏDƏNİYYƏT VƏ TƏRƏQQİ
MƏDƏNİYYƏT VƏ TƏRƏQQİMƏDƏNİYYƏTŞÜNASLIQ VƏ ONUN BİR ELM KİMİ İNKİŞAF XÜSUSİYYƏTLƏRİ Mədəniyyətin ümumbəşəri məna və məzmununu tədqiq edən,onun cəmiyyətin bütün sahələrində yerini və rolunu göstərən mədəniyyətşünaslıq ifadəsi “kulturologiya” sözünün tərcüməsidir. Latınca “culture”, yunanca “logos” (təlim, ...

Atasın zinəti

Atasın zinəti
Zeynəb atanın zinəti deməkdir. Allah tərəfindən belə adlanan bu şəxs öz vəzifəsini yerinə yetirməklə tarixin zinəti və ailəsinin fəxri oldu. Odur ki, Zeynəb adı məhz onun fədakarlığı hesabına həmişə gözəl, müqəddəs və əbədidir...Həzrət  Zeynəb dünyaya göz açanda, babası, islamın əziz peyğəmbərinə (s) təqdim etdilər. Həzrət onu mübarək əllərinə ...

İmam Səccad (ə) –ın həyatına bir baxış

İmam Səccad (ə) –ın həyatına bir baxış
 İmam Səccad (ə) –ın həyatına bir baxışBismillahir-rəmanir-rəhimAllahın adı iləO həzrət hicri-qəməri təqviminin 38- ci ilində Mədinə şəhərində dünyaya göz açmışdır. Atası Hüseyn Əli (ə), anası isə İran şahı Yezdgirdin qızı Şəhrəbanudur. O Həzrət babası Əmirəlmöminin Əli (ə) - ın həyatının yalnız iki ilini dərk edə bildi. Bundan sonra isə, əmisi İmam ...

İmam Rizanın (ə) ziyarətinin ikinci Həcdən üstünlüyü

İmam Rizanın (ə) ziyarətinin ikinci Həcdən üstünlüyü
 Bu ziyarət rəcəb ayında olsa münasibdir!Mötəbər sənədli bir rəvayət nəql olunur: Məhəmməd ibn Süleyman imam Cavaddan (ə) soruşdu: “Vacib həccini başa vurub Mədinəyə gələn, Mədinədə peyğəmbəri ziyarət edən, sonra Nəcəfə yola düşüb Əmirəlmömininin (ə) ziyarətində olan, Kərbəlada imam Hüseyni (ə), Bağdadda imam Kazimi (ə) ziyarət edən bir şəxs yenidən ...

BUNLARI BILMƏK MARAQLIDIR

BUNLARI BILMƏK MARAQLIDIR
 BUNLARI BILMƏK MARAQLIDIRCənubda yaşayan hər adamın dərisi həyatı boyu 10-15 ton tər ifraz edir. İnsan orqanizmi 3-5 litr su itirən zaman susuzluq başlayır. Ümumiyyətlə, orqanizm bir faiz su itirdikdə susuzluq baş verir. 70 faiz su itirdikdə isə ölümlə nəticələnir.İnsan daha çox oksigen almaq və bədəndə olan karbon qazını boşaltmaq üçün əsnəyir. Qanın tərkibində ...

Kəlamın möcüzəsi

Kəlamın möcüzəsi
Rəsuli-Əkrəmdən (s) möcüzəli kəlamlar◘Cənnət narahatçılıq və əziyyətlər qapısının arxasında, cəhənnəm isə şəhvət və ehtiraslar qapısının arxasındadır. Allahın məhəbbəti qəzəblənən zaman həlim olmağı bacaranlara vacibdir. Mən mükəmməl sözlərlə məbus (peyğəmbərliyə təyin) olunmuşam. (Yəni elm, əxlaq və hikmətlə dolu olan sözlərlə) Qiyamət günü ...

İMAM HÜSEYN (Ə)

İMAM HÜSEYN (Ə)
 İMAM HÜSEYN (Ə)Allahın adı iləİslam dininin banisi Məhəmməd Peyğəmbərin (s) nəvəsi, İmam Əlinin (ə) və Fatimeyi-Zəhranın (s.ə) oğlu, İmam Həsənin kiçik qardaşı İmam Hüseyn (ə) hicrətin dördüncü ilində, şəban ayının üçündə (sentyabrın 30-da ) Mədinədə anadan olmuşdur. İmam Həsən (ə) ölüm ayağında olan zaman İmam Hüseyn ...

Bismillah” tövhid rəmzidir

Bismillah” tövhid rəmzidir
Bismillah” şeytanın qaçması səbəbidir1. “Bismillah” ilahi rəng göstəricisi, tövhid cəhətinin nişanıdır. İmam Riza (ə) buyurmuşdur: “Bismillah” insanın özünə Allah bəndəsi nişanı vurmasıdır.” (“Təfsiri-Nurus-səqəleyn”.)2. “Bismillah” tövhid rəmzidir. Bu ad əvəzində başqa adın çəkilməsi küfr rəmzi sayılır. ...

Bəlalar – İlahi tərbiyədir. Bəla qarşısında səbirdən başqa yol yoxdur

Bəlalar – İlahi tərbiyədir. Bəla qarşısında səbirdən başqa yol yoxdur
Əllamə Təbatəbai deyir: “İlahi Övliyaların düçar olduqları bəlalar İlahi tərbiyədir ki, Allah həmin bəlalar vasitəsilə onları tərbiyə edər, kamala çatdırar. Və əslində bəla vilayət və dostluq üçün lazımlıdır”. (Tebyan)Təyyibə həyat o zaman həyata keçir ki, getdiyimiz yol Allahın təsdiq etdiyi yol olsun. Bəndə daima Allaha tərəf hərəkət edər. ...

İMAM HÜSEYNİN (Ə) HİCRƏTİ

İMAM HÜSEYNİN (Ə) HİCRƏTİ
Zil-həccə ayının 8-i (Sentyabr ayının 22-i) imam Hüseynin (ə) Məkkədən İraqa doğru hərəkət etdiyi gündür. Elə bu məqsədlə, o həzrətin Mədinədən Məkkəyə və Məkkədən də İraqa doğru hərəkəti haqda qısa məlumatı əziz oxucuların diqqətinə çatdırırıq:60-cı hicri-qəməri ilinin Rəcəb ayında Müaviyə öldükdən sonra, Yezid atasının kürsüsündə ...

211- ci xütbə

211- ci xütbə
İmam Əli əleyhis-salamın öz səhabələrini cihada (Allahyolunda vuruşmağa) həvəsləndirdiyi kəlamlarındandır.Allah sizdən Onun (nemətlərinin) şükrünü yerinə yetirməyinizi istəyir və Öz hökmdarlıq və səltənətini sizin üçün saxlayıb (yerüzünün başçıvə rəhbəriolmağaancaq Onundostlarılayiqdirlər). Geniş müsabiqə meydanında (dünyada) ...

İMAM HÜSEYNİN (Ə) KƏLAMINDA ZÜHUR ƏLAMƏTLƏRİ-2

İMAM HÜSEYNİN (Ə) KƏLAMINDA ZÜHUR ƏLAMƏTLƏRİ-2
 İmam Mehdinin (ə) cahanşümul inqilabının bir sıra nişanələri vardır ki, onlar haqda məlumat əldə etmək mühüm təsirlərə malikdir. Məsum imamların (ə) rəvayətlərində zühur üçün bir sıra əlamətlər zikr edilmişdir ki, onlardan bəzisi adi və təbii, bəzisi isə qeyri-adi hadisələrdir. Şəhidlər sərvəri imam Hüseyn (ə) imam Mehdinin (ə) zühur əlamətləri ...

Xanım Fatimeyi Zəhranın (s.ə) mövludunun ildönümü münasibətilə qadınları təbrik edirik

Xanım Fatimeyi Zəhranın (s.ə) mövludunun ildönümü münasibətilə qadınları təbrik edirik
Bu günün müqəddəsliyinə dəlil olaraq Allah Təala Rəsuli-Əkrəmə (s) müjdə verir, bu münasibətlə Qurani-Kərimin «Kövsər» surəsini nazil edir. Əhli Beyt (əleyhimus-səlam) - ABNA – Xəbər Agentliyi: Həzrət Fatimə (s.ə) besətin 5-ci ilində cəmadius-sani ayının 20-si dünyaya gəlib. Dünya və axirət xanımlarının seyyidəsi, Həzrət Rəsulullahın (s) ...

"Cohəni" gecəsi hansıdır?

"Cohəni" gecəsi hansıdır?
 Abudllah ibn Bəkir Zürərədən, o da, İmam Baqir ələyhis-salamdan rəvayət edir. İmamdan, qüsul etməyin müstəhəb olduğu Ramazan ayının gecələri haqqında soruşdum. İmam Buyurdu: On doqquzucnu gecə, iyirimi birinci gecə, iyirimi üçüncü gecə; buyurdu: iyirimi üçüncü gecə “Cohəni” gecəsidir. Onun hekayəsi belədir ki, Cohəni adında bir şəxs ...

Güzgü

Güzgü
Güzgü haqqında bir neçə tövsiyə: Peyğəmbər (s) buyurur: Güzgüyə baxdığınız zaman Allah Taala sizə göz bəxş etdiyi üçün şükür edin. Mömin bacı-qardaşlarınızın görüşünə getdiyiniz zaman, güzgüyə baxın, saçınızı-saqqalınızı darayın.İmam Əlidən (ə) nəql olunmuş hədisdə deyilir : "Güzgüyə ...