فارسی
دوشنبه 18 فروردين 1399 - الاثنين 12 شعبان 1441

مناسبتهای روز

دوشنبه 18 فروردين 1399     -     الاثنين 12 شعبان 1441     -     Monday 6 April 2020
انتخاب تاریخ :
            
         
مناسبت های روز
آغاز قیام مردمی سربداران خراسان علیه نیروهای خونخوار مغول (738ق)
برگی از تاریخ
آغاز قیام مردمی سربداران خراسان علیه نیروهای خونخوار مغول (738ق)
پس از یکصد و بیست سال استیلای قوم تاتار و مغول بر ایران و بسیاری از مناطق آسیا ، قیامی مردمی در باشتین و سبزوار خراسان علیه ظلم تعدی حاکمان مغول و عاملان مزدور آنان به وقوع پیوست . این نهضت که به قیام « سربداران » شهرت یافته است ، از لحاظ وسعت ، بزرگترین ، از نظر تاریخی مهم ترین جنبش آزادی بخش خاورمیانه در قرن هشتم هجری بود. تلاش پیگیر رهبران آزاده و متدین این قیام ، منجر به تشکیل حکومت مستقل ملی و شیعه مذهب ایرانی در خراسان شد . مهم ترین ویژگی های این حکومت عبارت بود از تنفر و انزجار از عنصر مغولی و تثبیت ایدئولوژی تشیع امامی . نخستین حاکم سلسه سربداران ، « عبدالرزاق باشتینی » بود که به مدت دو سال و چهار ماه حکومت کرد . پس از وی ،« برادرش وجیه الدین امیر مسعود » به حکومت رسید . امیر مسعود با این که در مردم دارای موفقیت های بالایی بود ، لیکن به خاطر اختلاف با شیخ حسن جوری (رهبر روحانی نهضت سربداران ) و توطئه در قتل او ، پایگاه مردمی خویش را از دست داد و حکومتش به تدریج رو به ضعف نهاد . به همین جهت سپاهش در نبرد با امرای مازندران متحمل شکست گردید و خود وی کشته شد . پس از مرگ امیر مسعود ، 10 تن دیگر از این سلسله به حکومت رسیدند که معروفترین آنها عبارتند از : شمس الدین علی ، خواجه یحیی کرابی و خواجه علی موید ، فقیه نامور شیعه شهید اول ، معاصر با خواجه علی موید بود در پی دعوت خواجه از وی کتاب شریف « اللمعه الدمشقیه » را در فقه امامی تدوین و به همراه نماینده ای به سوی خواجه علی مویدی در سبزوار فرستاد . سرانجام در پی هجوم « امیر ولی » به سبزوار و محاصره چهر ماهه این شهر در سال 783قمری ، خواجه علی موید ، دست نیاز به سوی « تیمور لنگ گورکانی » دراز کرد ، و از او یاری خواست . با تسلیم شدن خواجه علی موید به تیمور لنگ ، پرونده حکومت سربداران نیز برای همیشه بسته شد و منطقه خراسان پس از 46 سال رهایی از یوغ استعمار مغولان ، مجددا مقهور و مغلوب آنان گردید .
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز