فارسی
دوشنبه 22 مهر 1398 - الاثنين 15 صفر 1441
سخنرانیهای مکتوب
ارسال پرسش جدید

تنها راه خوشبختی انسان، پیوند با نیکان عالم

تنها راه خوشبختی انسان، پیوند با نیکان عالم
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   اهمیت مسئلۀ سعادت بشر برای اهل خرد کلام به ...

 اعتقاد قلبى به خدا و دل بستن بدون شرط به خدا

 اعتقاد قلبى به خدا و دل بستن بدون شرط به خدا
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین.   فحشا در قرآن اتصال به فرمان­های پروردگار که با ...

معنای معرفت

معنای معرفت
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل‌بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».    همۀ نیکی‌ها و همۀ نیکان چون انبیا و ...

سعادت انسان در پرتو همراهی با نیکان عالم

سعادت انسان در پرتو همراهی با نیکان عالم
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   هماهنگی با نیکی‌ها و نیکان در آیات ...

راههای محبت خدا و بت های سر راه

راههای محبت خدا و بت های سر راه
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.   کلام در یکی از مهم‌ترین روایات پیغمبر(ص) اسلام ...

ارزیابی قلب سلیم در آیات و روایات

ارزیابی قلب سلیم در آیات و روایات
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   شناخت جایگاه قلب در آیات و روایات برای شناخت ...

قلب انسان، معدن همۀ خیرها و شرها

قلب انسان، معدن همۀ خیرها و شرها
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   قلب، کارگردان اعضای رئیسۀ بدن دانستیم ...

موانع رسیدن به خدا

موانع رسیدن به خدا
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.   اتصال عملی به فرامین پروردگار کلام به اینجا ...

اخلاق، حلقۀ حفاظتی بین ایمان و عمل

اخلاق، حلقۀ حفاظتی بین ایمان و عمل
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   آراستگی‌ها و پیراستگی‌های اخلاقی اخلاق در ...

قرآن و اهل بیت، دو حجت الهی

قرآن و اهل بیت، دو حجت الهی
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل‌بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».    فریب غربی‌ها در شناساندن اصالت بدون به ...

هشت فرمان رسول خدا (ص)

هشت فرمان رسول خدا (ص)
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.   دستور قرآن در قالب خبر! سخن در کلام نورانی ...

اخلاقیات، بدنه‌ای مهم در دین

اخلاقیات، بدنه‌ای مهم در دین
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   کتاب‌های اخلاقی، شکوفاکنندهٔ استعدادهای ...

ترازوهای قیامت

ترازوهای قیامت
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   نقش میزان در زندگی بشر از مباحث بسیار مهم ...

صفات و ویژگی‌های والای مقربان درگاه الهی

صفات و ویژگی‌های والای مقربان درگاه الهی
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.   هشت ویژگی زیبای مقربین بدون بیان مقدمه و شرح و ...

عاشق مالک حقیقی باشیم

عاشق مالک حقیقی باشیم
 بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.   جهت مثبت دادن به محبت محبت واقعیتی است که در ...

روح توحیدی تشهد

روح توحیدی تشهد
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.   گردونه محبت امام صادق (علیه السلام) محبت را در ...

عظمت و ارزش بی‌نهایت روح الهی و ملکوتی انسان

عظمت و ارزش بی‌نهایت روح الهی و ملکوتی انسان
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   قرآن و روایات، دو میزان الهی سنجش -سنجیدن ...

محبت خدا و اهل بیت (ع) فراتر از تصور است!

محبت خدا و اهل بیت (ع) فراتر از تصور است!
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.   بی مهری از اخلاق یهود در بحث محبت و مهرورزی نکات ...

راه محبوب شدن نزد خدا

راه محبوب شدن نزد خدا
 بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.   تبعیت از پیامبر راه محبوب خدا شدن انجام یک ...

چشم پوشی و محبوب خدا شدن

چشم پوشی و محبوب خدا شدن
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین.   هشت خصلت ملکوتی کلام در روایت بسیار مهم رسول ...
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز