Azəri
Wednesday 26th of February 2020
Ictima və ailə
ارسال پرسش جدید

QADININ ƏRİ ÜZƏRİNDƏ OLAN HÜQUQLARI

QADININ ƏRİ ÜZƏRİNDƏ OLAN HÜQUQLARI
İslamda ailə Hüseyn Ənsariyan 1.HƏYAT ÜÇÜN ZƏRURİ OLAN LƏVAZİMATLA TƏMİN ETMƏK Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: «Qadınlarınızı lazımi qaydada geyindirmək və yedirtmək sizə vacibdir». İmam Səccad (ə) buyurur: «Bazara daxil olub ailəmin istədiyi bir qədər ət almaq mənim üçün qul azad etməkdən sevimlidir». İmam Sadiq (ə) buyurur: «Ailənin himayəçiliyi və ailə üzvlərinin problemlərini həll ...

İSLAMDA ƏR VƏ ARVADIN HÜQUQLARI

İSLAMDA ƏR VƏ ARVADIN HÜQUQLARI
İslamda ailə Hüseyn Ənsariyan   AİLƏ HÜQUQU Ər və arvadın qarşılıqlı hüquqları Quranda və rəvayətlərdə lazımınca qeyd olunmuşdur. Belə ki, bu hüquqlara nəzər salarkən, onların İslamın möcüzələrindən olduğu qənaətinə gəlmək olar. Çünki heç bir din ər və arvad hüquqlarına bu şəkildə toxunmamışdır. Qiyamətə qədər də İslamdan qeyri heç bir din belə bir gücə malik ...

DÖRD MÜHÜM VƏZİFƏ

DÖRD MÜHÜM VƏZİFƏ
Islamda ailə Hüseyn Ənsariyan Əllamə Məclisi «Biharül-ənvar» kitabında (cild 71, səh. 86) «Özünüzü və ailənizi oddan qoruyun…» ayəsinin izahı olaraq ailə başçısının üzərinə düşən bir neçə vəzifədən söhbət açmışdır. Belə ki, bu bir neçə vəzifəni həyata keçirməklə ailəni, əhli-əyalı sabahın odundan qorumaq mümkündür. 1. Əhli-əyalı Allaha itaətə etməyə səsləmək Ailə ...

Xoşbəxt olmaq istəyən qadınlara tövsiyələr

Xoşbəxt olmaq istəyən qadınlara tövsiyələr
Öz ərinə itaət etməyi əskiklik kimi yox, Allahın əmrinə və Peyğəmbərin vəsiyyətinə əməl etmək kimi qəbul et.Ev işlərini görməkdən, uşaqlarını bəsləməkdən, ərinə qulluq etməkdən zövq almağa çalış. Bunlar sənin əməl dəftərinə ibadət kimi yazılır.Evin səliqə-səhmanına həmişə diqqət yetir. Əgər belə etməsən, ərini evdən uzaqlaşdırmış və öz əlinlə başqa evlərə göndərmiş ...

Cənnət

Cənnət
İslamda ailə Hüseyn Ənsariyan  Ailə başçısı özünü və öz ailəsini cəhənnəm odundan qorumağa səy göstərdikdə, yəni onları müxtəlif günahlardan çəkindirərək vacib əməllərə rəğbətləndirdikdə, özünün və ailəsinin behiştə gedən yolu (maneələrdən) təmizlənir. Hansı ki, o behişt «Sidrətül-müntəha»nın yanında yerləşir və o, yer və göylər qədər ...

Xoşbəxtlik axtaran kişilərə tövsiyələr

Xoşbəxtlik axtaran kişilərə tövsiyələr
Evdən çıxanda həyat yoldaşınla mehriban görüş, “səni Allaha əmanət verdim” söylə. İşdən çıxandan sonra çox yubanma. Dostlarınla əylənməkdənsə, təkbaşına şəhərdə gəzişməkdənsə, evinə gəl. Razı olma ki, yoldaşın nigarançılıq çəksin, pəncərənin qabağında durub gözünü yollara diksin. Evdən kənarda yeyib-içdiklərindən al, evə də gətir. Həyat yoldaşının səhvlərini ...

Əbədiyaşar hikmətlər

Əbədiyaşar hikmətlər
Bir gün qadın həyat yoldaşı ilə abidin evinə gələrək dedi: - Çox üzr istəyirəm, amma mən hamiləyəm. Bizim artıq 4 övladımız var, maddi vəziyyətimiz də ağırdır. Ailəmizdə bir nəfər də artsa, heç bilmirik necə dolanacağıq. Bir sözlə, abort etdirmək qərarına gəlmişik. Siz bizim ağsaqqalımızsınız, xeyir-dua verin bizə. Qoca bir qədər fikrə getdi, sonra dedi: - Görürəm, həqiqətən də, ...

AİLƏ BAŞÇISININ AĞIR MƏSULİYYƏTİ

  AİLƏ BAŞÇISININ AĞIR MƏSULİYYƏTİ
İslamda ailə Hüseyn Ənsariyan   ÖZÜNÜZÜ VƏ AİLƏNİZİ CƏHƏNNƏM ODUNDAN QORUYUN «Təhrim» surəsinin bir ayəsində ailə başçısının ağır, eyni zamanda dünya və axirət mənfəətinə malik bir məsuliyyətinə toxunulur. Əgər hamı bir nəfər kimi, xüsusilə də ailə məsuliyyətini daşıyanlar bu ayəyə diqqət yetirsəydilər, ailələrinin bir çox problemləri həll olunardı. Ev mühitindəki iztirablar, ...

AİLƏDƏ MƏNƏVİ PRİNSİPLƏR-5

AİLƏDƏ MƏNƏVİ PRİNSİPLƏR-5
İslamda ailə Hüseyn Ənsariyan NAMAZ Düzgün şəkildə namaz qılmaq yalnız ailə başçısının üzərinə düşən vəzifə deyil. Namaz, Quranın buyurduğuna əsasən, hamıya vacibdir. Ailə üzvləri namaz qılmadıqda, ailə başçısı olduqca mülayim şəkildə onları başa salmalı və bu xeyirli işə rəğbətləndirməlidir: «Əhlinə (ailənə) namaz qılmağı əmr et, özün də ona (namaza) səbirlə davam et. ...

AİLƏDƏ MƏNƏVİ PRİNSİPLƏR-4

AİLƏDƏ MƏNƏVİ PRİNSİPLƏR-4
İslamda ailə Hüseyn Ənsariyan   İMAMƏT Ulu Tanrı nemətini tamamlamaq, dinini kamilləşdirmək üçün həzrət Əlini (ə) və onun on bir övladını seçdi. Onları seçdi ki, insanlar Peyğəmbərdən (s) sonra Quran və Əhli-beytə (ə) sığınaraq, doğru yolda sabitqədəm olsunlar. Məsum imamlar öz dövrlərində fitnələrə məruz qalmalarına, zalım hakimiyyətdə yaşamaqlarına baxmayaraq, bir an belə haqqı ...

AİLƏDƏ MƏNƏVİ PRİNSİPLƏR-3

AİLƏDƏ MƏNƏVİ PRİNSİPLƏR-3
  Islamda ailə Hüseyn Ənsariyan Nübüvvət Peyğəmbərlər insanları düzgün yola yönəldir, onları Haqqa tərəf dəvət edirlər. Peyğəmbərlər insanları Haqqın ibadətinə səsləyir və onları zalım hakimlərin ibadətindən çəkindirirlər. Onlar insanlara sağlam yaşamağın, əməlisaleh olmağın yolunu göstərirlər. Əmirəl-möminin Əli (ə) Rəsuli-əkrəmin (s) peyğəmbərliyi haqqında buyurur: «O, Allah ...

AİLƏDƏ MƏNƏVİ PRİNSİPLƏR-2

AİLƏDƏ MƏNƏVİ PRİNSİPLƏR-2
Islamda ailə Hüseyn Ənsariyan   QURAN Quran ilahi kitab, hidayət nuru, daha ideal həyata gedən yolun bələdçisi, işləri tənzimləyən, düzgün yol, haqqı batildən ayıran və ulu Tanrının yer üzərindəki höccətidir. Kişi və qadın bu misilsiz nemət qarşısında məsuliyyət daşıyırlar. Onların məsulliyyəti onu öyrənmək və həyatın bütün sahələrində ona əməl etməkdir. Allahın kitabına qarşı ...

AİLƏDƏ MƏNƏVİ PRİNSİPLƏR-1

AİLƏDƏ MƏNƏVİ PRİNSİPLƏR-1
  İslamda ailə Hüseyn Ənsariyan   MƏNƏVİ NEMƏTLƏR Allah tərəfindən insanın pak qalması, pak yaşaması üçün ona müəyyən nemətlər bəxş edilmişdir. Bu nemətlərin bir hissəsi əql, Quran, nübuvvət, imamət, əməlisaleh alimlər və bunlardan qaynaqlanan bir sıra etiqadi, əməli və əxlaqi məsələlərdir. Bu nemətlərin hər birinin mənasına ayrı-ayrılıqda nəzər salmaq lazımdır. ƏQL Əqldən ...

TÖVBƏKAR ALLAHIN SEVİMLİSİDİR

TÖVBƏKAR ALLAHIN SEVİMLİSİDİR
İslamda ailə Hüseyn Ənsariyan   Müqəddəs Məşhəd şəhərinə etdiyim səfərlərdən birində şam azanı vaxtı bir kişi ilə rastlaşdım. Sanki, neçə illərdir məni tanıyırmış kimi davranırdı. Bir neçə dəqiqə söhbətdən sonra məndən müvəqqəti olaraq yerləşdiyi yerə getməyimi xahiş etdi. Onu ilk dəfə görməyimə baxmayaraq, dəvətini qəbul etdim. Məlum oldu ki, məhərrəm və səfər aylarında ...

HARAM MAL

HARAM MAL
  İslamda ailə Hüseyn Ənsariyan   Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: «Allah-təala buyurmuşdur: «Malı haradan qazanmağına etina etməyən şəxsi qiyamətdə hansı qapıdan oda daxil edəcəyimə etina etməyəcəyəm»; «Qeyri-halal yolla qazanc əldə edən şəxsin qazandıqları onun cəhənnəm azuqəsi olacaq». Zəkatı, xümsü və digər şəri hüquqları ödənilməyən var-dövlət harama qarışmış halaldır. ...

RUZİNİN ARTMA SƏBƏBLƏRİ

RUZİNİN ARTMA SƏBƏBLƏRİ
Quranda və rəvayətlərdə ruzinin artmasının bəzi səbəbləri müşahidə olunur. Hansı ki, bu səbəblər ruzinin artmasından əlavə, ailə və cəmiyyətin əxlaqi tərəqqisinə də təkan verir. Həzrət Əli (ə) buyurur: «Ruzi xəzinələri gözəl əxlaqdadır»; «İşləri çətinləşdirmək əxlaqı məhv edir, asanlanlaşdırmaq isə ruzini çoxaldır»;«Mömin qardaşına kömək etmək ruzini çoxaldır»;«Sədəqə ...

İSLAM PEYĞƏMBƏRİ VƏ HALAL XÖRƏK

İSLAM PEYĞƏMBƏRİ VƏ HALAL XÖRƏK
  İslamda ailə Hüseyn Ənsariyan   Bir hədisdə deyilir: «Bir şəxs süd qabı ilə həzrət Peyğəmbərin (s) hüzuruna gəlib, «Bu südlə iftarınızı açın»-deyə xahiş edir. Həzrət «Bu süd kimindir?»-deyə soruşur. Həmin şəxs deyir: «Bunu sizin üçün bir qadın göndərmişdir». Rəsulullah «Qayıt və bu südü haradan əldə etdiyini soruş!»-deyə buyurur. Həmin şəxs qadının evinə qayıdaraq, ...

AİLƏNİZİN XƏRCİNİ HALAL YOLLA QAZANIN

AİLƏNİZİN XƏRCİNİ HALAL YOLLA QAZANIN
Islamda ailə Hüseyn Ənsariyan Halal və haramın bir çox zahiri və batini təsirlər göstərməsi labüddür. Halalın təbiətində Haqqın rizası, ibadət etmək üçün gücün təmin olunması, qəlbin saflığı, ruhun sağlamlığı bəxş edilmişdir. Bu mənada haram tamamilə halalın əksidir.Quranda və rəvayətlərdə geniş yer verilən İslamın fiqhi məsələlərindən biri də, kişinin həyat yoldaşının və ...

ÖZÜNÜZÜ HALALDAN MƏHRUM ETMƏYİN

ÖZÜNÜZÜ HALALDAN MƏHRUM ETMƏYİN
İslamda ailə Hüseyn Ənsariyan  Əmirəl-möminin Əli (ə) məscidə daxil oldu. Qatırını isə saxlamaq üçün bir kişiyə verdi. Kişi qatırın yüyənini açıb qaçdı. Əli (ə) məsciddən çıxdıqda, kişinin zəhmət haqqını vermək üçün iki dirhəm hazırladı. Elə ki, qatırı yüyənsiz gördü, həmin iki dirhəmi yüyən almaq üçün xidmətçisinə verdi. Onu tanımayan xidmətçi həmin yüyəni o oğrudan iki ...

İSLAM VƏ AİLƏNİN MADDİ MƏSƏLƏLƏRİ-2

İSLAM VƏ AİLƏNİN MADDİ MƏSƏLƏLƏRİ-2
İslamda ailə Hüseyn Ənsariyan   HALAL VƏ HARAM Şübhəsiz ki, insanın zəhmətinin məhsulu olan, şəriətdə təyin olunmuş yollarla əldə olunan mal halal, şəriətdə təyin olunmayan, rüşvət, oğurluq, qarət və s. kimi qeyri-şəri yollarla əldə olunan mal isə haramdır. Halal qazanc əldə etmək üçün atılan addım ibadət olaraq savaba, haram qazanc əldə etmək üçün atılan addım isə günah olaraq ...